Planerat underhållsarbete den 23/9 från ca kl. 22. Under tiden kommer du inte åt nok.se eller Mina sidor. Planned maintenance Sept 23rd from ca. 10 pm – there will be no access to nok.se or Mina sidor during maintenance.
Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Socialtjänsten i blickfånget

Organisation, resurser och insatser

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) är en central del av den svenska välfärdsmodellen. De insatser som förmedlas där svarar mot behov som andra trygghetssystem inte förmår möta, och till stor del handlar arbetet om att erbjuda hjälp till utsatta grupper i samhället.

Läs mer...
Socialtjänsten i blickfånget Socialtjänsten i blickfånget
Socialtjänsten i blickfånget

Socialtjänsten i blickfånget

Utkom 3 november 2008

Isbn
9789127115149
Typ
Häftad
Sidantal
240
Du har nått den maximala köpsumman.
448 kr
Socialtjänsten i blickfånget Socialtjänsten i blickfånget
Socialtjänsten i blickfånget
Utkom 3 nov 2008
ISBN 9789127115149
448 kr
Socialtjänsten i blickfånget
Socialtjänsten i blickfånget
448 kr
Socialtjänsten i blickfånget Socialtjänsten i blickfånget
Socialtjänsten i blickfånget
Utkom 3 nov 2008
ISBN 9789127115149
448 kr
Socialtjänsten i blickfånget
Socialtjänsten i blickfånget
Ingen Författare
Socialtjänsten i blickfånget
Socialtjänsten i blickfånget

Andra intressanta titlar

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) är en central del av den svenska välfärdsmodellen. De insatser som förmedlas där svarar mot behov som andra trygghetssystem inte förmår möta, och till stor del handlar arbetet om att erbjuda hjälp till utsatta grupper i samhället.

Författarna har studerat tre områden inom socialtjänsten i 100 svenska kommuner: barn och ungdom, försörjningsstöd och missbruk. De försöker identifiera trender och rörelser i socialt arbete – framför allt är det resurser och organisering som har stått i centrum för intresset och hur dessa faktorer påverkar insatserna.

Boken har både ett beskrivande och ett analytiskt anslag och vill fungera som utgångspunkt för diskussioner inom socialtjänsten om dess fortsatta utveckling och kopplingen till de socialpolitiska sammanhangen. Den vänder sig både till studerande vid socionomutbildningen och till yrkesverksamma inom socialtjänstens IFO.

Åke Bergmark är professor i socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund och forskningsledare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Tommy Lundström är professor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Renate Minas är fi l.dr i socialt arbete och forskare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Stefan Wiklund är fi l. dr i socialt arbete. Han har en forskartjänst vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.