Renate Minas

Renata Minas är fil. dr i socialt arbete och forskare vid Institutet för Framtidsstudier i Stockholm.