Stefan Wiklund

Stefan Wiklund är fil. dr i socialt arbete. Han har en forskartjänst vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, där han också undervisar.

Människobehandlande organisationer

Vård, skola och omsorg utgör välfärdens kärnverksamheter. De berör oss alla som medborgare och sysselsätter en stor och ökande del av arbetskraften. Här presenteras aktuell forskning som beskriver och undersöker de grundläggande förutsättningar som utmärker organisering av välfärdsarbete. 

Läs mer