Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Professionella yttranden

Socionomer har en viktig roll när ungdomar under arton år misstänks för brott. De yttranden som socialtjänsten överlämnar till rättsväsendet vid misstanke om brott eller i samband med rättegång kan påverka möjligheterna för en ung människa att få adekvat vård och bryta ett destruktivt beteende.

Läs mer...
Professionella yttranden Professionella yttranden
Professionella yttranden

Professionella yttranden

Utkom 20 januari 2014

Isbn
9789127131033
Typ
Inbunden
Sidantal
170
Du har nått den maximala köpsumman.
499 kr
Professionella yttranden Professionella yttranden
Professionella yttranden
Utkom 20 jan 2014
ISBN 9789127131033
499 kr
Professionella yttranden
Professionella yttranden
499 kr
Professionella yttranden Professionella yttranden
Professionella yttranden
Utkom 20 jan 2014
ISBN 9789127131033
499 kr
Professionella yttranden
Professionella yttranden
Ingen Författare
Professionella yttranden
Professionella yttranden

Andra intressanta titlar

Socionomer har en viktig roll när ungdomar under arton år misstänks för brott. De yttranden som socialtjänsten överlämnar till rättsväsendet vid misstanke om brott eller i samband med rättegång kan påverka möjligheterna för en ung människa att få adekvat vård och bryta ett destruktivt beteende.

Professionella yttranden - En introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare ger både socionomstudenter och redan yrkesverksamma socialarbetare kunskap, analytiska redskap och argument för att skriva professionella LUL-yttranden och andra utredande texter. Genom fallbeskrivningar får läsaren refl ektera över olika etiska och juridiska dilemman som är förbundna med att utreda ungdomar misstänkta för brott, men även konkret handledning i hur man skriver ett professionellt yttrande. Dessutom får läsaren kunskap om ungdomskriminalitet utifrån aktuell forskning.