Professionella yttranden

"'Socionomer har en viktig roll när ungdomar under arton år misstänks för brott. De yttranden som socialtjänsten överlämnar till rättsväsendet vid misstanke om brott eller i samband med rättegång kan påverka möjligheterna för en ung människa att få adekvat vård och bryta ett destruktivt beteende.Professionella yttranden - En introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare 

Tryckta utgåvor

Professionella yttranden Professionella yttranden
Professionella yttranden
Utgiven: 2014-01-20
170 Sidor
ISBN 9789127131033
Inbunden
Provläs
"'

Socionomer har en viktig roll när ungdomar under arton år misstänks för brott. De yttranden som socialtjänsten överlämnar till rättsväsendet vid misstanke om brott eller i samband med rättegång kan påverka möjligheterna för en ung människa att få adekvat vård och bryta ett destruktivt beteende.


Professionella yttranden - En introduktion till socialt arbete med unga lagöverträdare ger både socionomstudenter och redan yrkesverksamma socialarbetare kunskap