Teori för psykosocialt arbete

Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet – den yttre samhälleliga och den inre personliga.

Läs mer...
Teori för psykosocialt arbete Teori för psykosocialt arbete
Teori för psykosocialt arbete
Kartonnage

Teori för psykosocialt arbete

Utkom 28 april 2001

Isbn
9789127075818
Typ
Kartonnage
Sidantal
272
Du har nått den maximala köpsumman.

Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet, dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet – den yttre samhälleliga och den inre personliga.

Med utgångspunkt i systemteori och psykodynamisk teori utvecklar författarna begrepp och modeller som kan utgöra arbetsinstrument för behandlaren. Stor vikt läggs vid behandlarens ansvar att handla – inte bara förstå och analysera. I boken ges rikligt med exempel på hur teorin kan användas i det praktiska psykosociala arbetet.

Denna tredje utgåva har utvidgats och kompletterats dels på grundval av resultat från författarnas empiriska forskningsprojekt, dels utfrån den praktiska tillämpning-en av teorin och av annan teori- och metodutveckling som ägt rum inom området under det senaste decenniet.

Gunnar Bernler är professor emeritus i socialt arbete och idag aktiv bl a som handledare av doktorander. Lisbeth Johnsson är fi l dr och docent i socialt arbete. Båda är verksamma vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. De har tillsammans även givit ut Handledning i psykosocialt arbete (1985, 1993, 2000), Att handleda praktikanter i sociala yrken (1989), Behandlingens villkor (1993, i samarbete med Anette Skårner) och Psykosocialt arbete – idéer och metoder (1999, i samarbete med Lilja Cajvert och Hans Lindgren).