Motiverande samtal och KBT

Att kombinera metoder för att uppnå förändring

Rikligt med dialoger, praktiska övningar och nedladdningsbara arbetsblad gör boken till en oersättlig resurs för kliniker. William R. Miller, en av grundarna till MI, har skrivit förord.

Tryckta utgåvor

Motiverande samtal och KBT Motiverande samtal och KBT
Motiverande samtal och KBT Kommande
Utgiven: 2019-06-03
288 Sidor
ISBN 9789127824065
Häftad

Genom att integrera motiverande samtal (MI) och KBT kan utfallet av en terapi bli bättre än om metoderna används var för sig. Här visar två välrenommerade professorer hur strategierna i MI kan höja klientens motivation och stärka den terapeutiska alliansen både inför och under KBT-behandlingen.

Varje kapitel tar upp en central komponent i KBT ­- exempelvis fallkonceptualisering, hemuppgifter, färdighetsträning eller kognitiva interventioner ­­- och presenterar den utifrån processerna i MI. Fallexempel utifrån depression, fetma, ångest- och beroendetillstånd illustrerar förhållningssättets bredd över diagnoser.

Rikligt med dialoger, praktiska övningar och nedladdningsbara arbetsblad gör boken till en oersättlig resurs för kliniker. William R. Miller, en av grundarna till MI, har skrivit förord.