Motiverande samtal och KBT

Motiverande samtal och KBT

Rikligt med dialoger, praktiska övningar och nedladdningsbara arbetsblad gör boken till en oersättlig resurs för kliniker. William R. Miller, en av grundarna till MI, har skrivit förord.

Genom att integrera motiverande samtal (MI) och KBT kan utfallet av en terapi bli bättre än om metoderna används var för sig. Här visar två välrenommerade professorer hur strategierna i MI kan höja klientens motivation och stärka den terapeutiska alliansen både inför och under KBT-behandlingen.

Varje kapitel tar upp en central komponent i KBT ­- exempelvis fallkonceptualisering, hemuppgifter, färdighetsträning eller kognitiva interventioner ­­- och presenterar den utifrån processerna i MI. Fallexempel utifrån depression, fetma, ångest- och beroendetillstånd illustrerar förhållningssättets bredd över diagnoser.

Rikligt med dialoger, praktiska övningar och nedladdningsbara arbetsblad gör boken till en oersättlig resurs för kliniker. William R. Miller, en av grundarna till MI, har skrivit förord.