Rivstart B2+C1

Med Rivstarts tydliga struktur och varierade övningar lär sig dina elever svenska snabbare. Passar för Sfi studieväg 3/ Nybörjare med studievana/Svenska som främmande språk (A1–C1)/Sva grundvux/Sva 1-3 på gymnasiet och vuxenutbildningen.

Tryckta läromedel

Rivstart B2+C1 Lärarhandledning
Utgiven: 2017-12-05
116 Sidor
ISBN 9789127452176
370 kr
Provläs
Rivstart B2+C1 Övningsbok
Utgiven: 2017-09-06
195 Sidor
ISBN 9789127448568
Häftad
218 kr
Provläs
Rivstart B2+C1 Textbok inkl ljudfiler
Utgiven: 2017-08-11
350 Sidor
ISBN 9789127434264
Häftad
366 kr
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Rivstart B2+C1

Om Rivstart

Rivstarts teman uppmuntrar och inspirerar till kommunikation. Eleverna lockas att bli aktiva språkinlärare i och utanför klassrummet och får själva upptäcka språkliga mönster och formulera grammatiska regler. Rivstart består av textbok, övningsbok samt lärarhandledning. Extramaterial som t.ex. webbövningar, och ordlistor finns att tillgå på nok.se/rivstart. Teman i kapitlen och den grammatiska progressionen bygger på nivåbeskrivningarna i Europarådets nivåskala och Rivstart innehåller nivåerna A1–C1.

Rivstart B2+C1

Rivstart B2+C1 ger eleven möjlighet att avancera sin språkliga nivå ytterligare och förfina sina kunskaper för högre studier. Det är det perfekta läromedlet för dig som vill arbeta eller studera vidare i Sverige. 

För studievana och självstudier

Rivstart tar upp många varierade texttyper och övningar. Uttalsträning vävs nu in i kapitlen och Rivstart kommer ge dina elever goda förutsättningar för en fungerande vardagskommunikation. Läromedlet passar även bra för studier på egen hand. Pedagogiken och arbetet med textbok och övningsbok är lätt att förstå och följa med i. Längst bak i böckerna finns vidare ett utförligt avsnitt om uttal där eleven kan lyssna och öva själv. Här hittar du också en minigrammatik. Allt för att underlätta det självständiga arbetet med språket!

Rivstart App – träna svenska när vi vill!

Rivstarts app hjälper eleven med snabb och rolig inlärning! Här får du självrättande och varierade övningar och appen ger en spelkänsla som triggar eleven till utveckling och fortsatt träning.

Interaktiva övningar, hörövningstexter och mycket mer på webben

Extramaterial och inlästa ljudfiler till den tryckta boken når du kostnadsfritt via Mina sidor. Där hittar såväl du som dina elever extramaterial som interaktiva webbövningar, text- och övningsbokens facit, hörövningstexter, framstegstester med facit, övningsdialoger samt verblista. Dessutom finns ordlistor på engelska och tyska. 

Nya tempusbeteckningar

I Rivstart används nya tempusbeteckningar som är klara och intuitiva för både lärare och elever. Nu-systemets tempus heter presens perfekt (har talat), presens (talar) och presens futurum (ska tala). Då-systemets tempus heter preteritum perfekt (hade talat), preteritum (talade) och preteritum futurum (skulle tala). På detta sätt blir det tydligt att svenska har två tempussystem och namnen indikerar också hur de bildas. Systemet är hämtat från Svenska Akademiens grammatik där det dock inte implementerats.

Rivstart kortfattat:

  • Snabb inlärning
  • Uppmuntrar till kommunikation
  • Nu fler övningar
  • App för extra träning
  • Passar för: Svenska som främmande språk nivå A1-C1, SFI studieväg 3, SVA grundvux, nybörjare med studievana, företagsutbildningar i svenska samt kurserna Sva 1-3 på gymnasiet och vuxenutbildningen.