Lägg ner ledarskapet

Vad du som chef ska göra istället

En bra ledare ska vara inspirerande, låta personalen arbeta i fred, ge stöd, lyssna, uppmärksamma, ha helikopterperspektiv – och vara ordentligt insatt i det som gruppen jobbar med. Det är inte lätt för dig som chef att uppfylla alla dessa – ofta motstridiga – krav. Men tänk om du skulle börja i andra änden? Att istället för att utgå ifrån hur du ska vara som ledare, fokusera på hur du kan skapa förutsättningar för andra att arbeta. Och om du i det arbetet faktiskt inte behöver göra det ensam, utan tillsammans med din personal!


Tryckta utgåvor

Lägg ner ledarskapet Lägg ner ledarskapet
Lägg ner ledarskapet
Utgivningsdatum 2017-11-27
200 Sidor
ISBN 9789127818927
Häftad
Provläs

Digitala utgåvor

Lägg ner ledarskapet Lägg ner ledarskapet
Lägg ner ledarskapet
Utgivningsdatum 2017-11-27
200 Sidor
ISBN 9789127823112
E-bok

Att försöka bli en fantastisk ledare är ett omöjligt uppdrag, det finns nämligen inga perfekta chefer. I Lägg ner ledarskapet ger författaren Sara Ingvarsson rådet att du lägger ner ledarskapet helt och hållet. Istället får du här gedigen kunskap om hur du som chef verkligen kan utveckla din verksamhet tillsammans med din personal, bland annat kring följande teman:   

• Talangjakt – eller en högpresterande organisation?

Om goda prestationer och resultat

• Avgöra vem som har rätt – eller skapa ömsesidig förståelse?

Att förebygga och hantera konflikter

• Hjälpa individer att hantera stress – eller skapa en hälsosam arbetsplats?

Stresshantering ur ett organisationsperspektiv

• Fantastiska visioner som aldrig blir genomförda – eller små förändringar varje dag?

Om strategi och långsiktiga frågor

Boken bygger på inlärningspsykologi och organizational behavior management, OBM, det vill säga forskningsbaserad kunskap om hur vi människor fungerar på arbetet: vad som motiverar oss – och inte – samt hur förändringar kan genomföras och arbete bedrivas på ett effektivt och mänskligt sätt.