Sara Ingvarsson

Sara Ingvarsson är leg. psykolog och en av de första certifierade i metoden Organizational Behavior Management (OBM) i Sverige. Hon har arbetat som psykolog i 17 år och med organisationsutveckling och ledarskap i 12 år. Idag driver hon eget företag med fokus på organisationsutveckling, utbildningar och föreläsningar.

Lägg ner ledarskapet

En bra ledare ska vara inspirerande, låta personalen arbeta i fred, ge stöd, lyssna, uppmärksamma, ha helikopterperspektiv – och vara ordentligt insatt i det som gruppen jobbar med. Det är inte lätt för dig som chef att uppfylla alla dessa – ofta motstridiga – krav. Men tänk om du skulle börja i andra änden? Att istället för att utgå ifrån hur du ska vara som ledare, fokusera på hur du kan skapa förutsättningar för andra att arbeta. Och om du i det arbetet faktiskt inte behöver göra det ensam, utan tillsammans med din personal!

Läs mer