Dialektisk beteendeterapi

Arbetsblad för färdighetsträning (2.a utgåvan)

Av Marsha Linehan. Översatt av Eva Trädgårdh

Denna bok innehåller alla de arbets- och informationsblad som behövs för färdighetsträningen i DBT. Här får du som terapeut ett gediget material att använda ihop med dina klienter och korta introduktioner för varje färdighetsmodul.

 

Tryckta utgåvor

Dialektisk beteendeterapi Dialektisk beteendeterapi
Dialektisk beteendeterapi
Utgiven: 2016-05-07
543 Sidor
ISBN 9789127145559
Inbunden
Provläs

Dialektisk beteendeterapi, DBT, utvecklades ursprungligen för behandling av emotionellt instabil personlighetsstörning. Men forskning har visat att DBT även är till stor hjälp vid andra psykiatriska tillstånd samt vid problem med känsloreglering och relationer.

Denna bok innehåller alla de arbets- och informationsblad som behövs för färdighetsträningen i DBT. Här får du som terapeut ett gediget material att använda ihop med dina klienter och korta introduktioner för varje färdighetsmodul.

Färdigheterna är indelade i de fyra övergripande områdena medveten närvaro, att hantera relationer, att reglera känslor och att kunna stå ut när det är svårt. I denna andra utgåva ingår både nya färdigheter och utveckling av tidigare färdigheter. Nyheter är bland annat medveten närvaro i relationer, validering och självvalidering, medkänsla gentemot sig själv och andra, värden och prioriteringar i livet samt att hantera sömnsvårigheter och missbruksbeteende. Arbetsbladen finns även tillgängliga för utskrift på nätet via en individuell kod i varje bok.

Manualen är fackgranskad av Elizabeth Malmquist, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och utbildare i DBT.