Utmaningsmodellen

ge rätt motstånd och stöttning genom lärandegropen

Av James Nottingham. Översatt av Eva Sundmyr

Utmaningsmodellen knyter James Nottingham ihop de övriga böckerna i Utmanandeserien genom att presentera en helhetsmodell för lärande. I varje kapitel finns strategier och övningar som får eleverna att våga ta sig ur bekvämlighetszonen och anta lärandeutmaningen. Modellen bidrar till fördjupade frågeställningar och bygger upp ett öppet, dynamiskt mindset.


Tryckta utgåvor

Utmaningsmodellen Utmaningsmodellen
Utmaningsmodellen
Utgivningsdatum 2017-08-01
324 Sidor
ISBN 9789127818866
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Utskrivningsbara pdf:er
.pdf-format

Barn dras lätt mot aktiviteter de redan behärskar, men lär sig betydligt mer av att utmanas. Hur lockar vi dem att pröva nytt, ta risker, vingla och göra fel? Hur tar vi vara på barnens motivation och nyfikenhet för att stärka lärandet?

I Utmaningsmodellen knyter James Nottingham ihop de övriga böckerna i Utmanandeserien genom att presentera en helhetsmodell för lärande.

Huvudboken Utmaningsmodellen synliggör hur eleverna förflyttar sig från ytlig begreppskunskap, genom lärandegropen som kännetecknas av kognitiv konflikt, till djup förståelse. I boken konkretiserar James Nottingham relevant forskning om lärande och undervisning. Utmaningsmodellen som metafor öppnar upp för en konstruktiv klassrumsdialog – den ger eleverna redskap att tänka och tala om sin egen kunskapsutveckling.

I varje kapitel finns strategier och övningar som får eleverna att våga ta sig ur bekvämlighetszonen och anta lärandeutmaningen. Modellen bidrar till fördjupade frågeställningar och bygger upp ett öppet, dynamiskt mindset.

Utmaningsmodellen vänder sig i första hand till lärare och pedagoger, men är relevant även för skolledare.