Utmanande tankesätt

Utveckla motivation genom ett dynamiskt mindset

I Utmanande tankesätt får vi veta vilka strategier vi kan tillämpa för att skapa ett lärandeklimatdär både elever och vuxna väljer utmaningar, anstränger sig och utvecklar sina talanger. I boken beskriver författarna vad Carol Dwecks banbrytande forskning säger om vikten av ett dynamiskt tankesätt och hur detta i sin tur påverkar vår undervisning. 


Tryckta utgåvor

Utmanande tankesätt Utmanande tankesätt
Utmanande tankesätt
Utgivningsdatum 2018-07-09
300 Sidor
ISBN 9789127817845
Häftad
Provläs

I Utmanande tankesätt av James Nottingham och Bosse Larsson får vi veta vilka strategier vi kan tillämpa för att skapa ett lärandeklimatdär både elever och vuxna väljer utmaningar,anstränger sig och utvecklar sina talanger.

I boken beskriver författarna vad Carol Dwecks banbrytande forskning säger om vikten av ett dynamiskt tankesätt och hur detta i sin tur påverkar vår undervisning. Författarna tar även upp risker med övertro och förenklingar. Utmanande tankesätt innehåller rika övningar och exempel för att tillämpa kunskaperfrån forskningen i klassrummet.

Utmanande tankesätt vänder sig till alla lärare, från förskola till gymnasium, som vill utveckla ett dynamiskt tankesätt vilket är en förutsättning för att fortsätta vara en lärande individ.