Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Kunskap, strategier och förhållningssätt

Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll för inkluderingen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. Den här grundboken behandlar de utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i det pedagogiska arbetet vid mötet mellan vägledd och vägledare.


Tryckta utgåvor

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid
Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid Kommande
Utgivningsdatum 2019-11-05
200 Sidor
ISBN 9789127822122
Häftad

Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll för inkluderingen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. Den här grundboken behandlar de utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i det pedagogiska arbetet vid mötet mellan vägledd och vägledare.

I boken presenteras och diskuteras centrala modeller för studie- och yrkesvägledning samt de anvisningar som återfinns i läroplanens målsättningar och Skolverkets allmänna råd för verksamheten. Diskussionen relaterar till begrepp som är viktiga i sammanhanget: inkludering och exkludering, makt och hegemoni, varm och kall kunskap, kommunikativa projekt och strategier, samt erkännande och rättvisa.

Boken Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid vänder sig till verksamma och studerande inom studie- och yrkesvägledning, samt till alla som har en vägledande funktion i sitt yrke.