Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid

Kunskap, strategier och förhållningssätt

I boken presenteras och diskuteras centrala modeller för studie- och yrkesvägledning samt de anvisningar som återfinns i läroplanens målsättningar och Skolverkets allmänna råd för verksamheten utifrån begrepp som inkludering och exkludering, makt och hegemoni, varm och kall kunskap, kommunikativa projekt och strategier, samt erkännande och rättvisa.

Tryckta utgåvor

Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid Kommande
Häftad 200 sidor. 2019-06-15. ISBN 9789127822122
Köp direkt via din återförsäljare

Studie- och yrkesvägledning spelar en central roll för inkluderingen av nyanlända inom utbildning, arbetsliv och samhälle. Den här grundboken behandlar de utmaningar, möjligheter och överväganden som aktualiseras i det pedagogiska arbetet vid mötet mellan vägledd och vägledare.

I boken presenteras och diskuteras centrala modeller för studie- och yrkesvägledning samt de anvisningar som återfinns i läroplanens målsättningar och Skolverkets allmänna råd för verksamheten. Diskussionen relaterar till begrepp som är viktiga i sammanhanget: inkludering och exkludering, makt och hegemoni, varm och kall kunskap, kommunikativa projekt och strategier, samt erkännande och rättvisa.

Boken Studie- och yrkesvägledning i migrationens tid vänder sig till verksamma och studerande inom studie- och yrkesvägledning, samt till alla som har en vägledande funktion i sitt yrke.