Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de iho

- hur hänger de ihop?

Många barn som behöver särskilt stöd i skolan har svårigheter i både läsning och räkning. Boken presenterar den allra senaste forskningen på området och vänder sig till blivande lärare och specialpedagoger som ska verka i grundskolans tidiga del samt lärarfortbildningar.


Tryckta utgåvor

Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de iho Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de iho
Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren - hur hänger de iho
Utgivningsdatum 2006-09-15
176 Sidor
ISBN 9789127722989
Häftad
Provläs

Många barn som behöver särskilt stöd i skolan har svårigheter i både läsning och räkning. Men några barn som har svårt för läsning har faktiskt inte alls svårt för räkning, eller tvärtom; elever med räknesvårigheter kan vara alldeles utmärka läsare. Frågan är hur svårigheter i läsning och räkning egentligen hänger ihop?

Denna bok presenterar den allra senaste forskningen på området och vänder sig till blivande lärare och specialpedagoger som ska verka i grundskolans tidiga del samt lärarfortbildningar.

 

Författarna ger konkreta råd om hur man kan kartlägga elevers svårigheter framförallt inom läsningens områden. Boken visar hur man kan strukurera en god kunskapsbaserad undervisning för att hjälpa elever som har svårigheter i läsning och räkning. Här finns också många beskrivningar på övningar och arbetsmaterial att använda i vardagen. Ett kopieringsunderlag finns att köpa till boken.