Läsningens psykologi och pedagogik

Vad är läsning, vad krävs för att knäcka koden? Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, ger i den systematiska boken Läsningens psykologi och pedagogik en teoretisk grund och pedagogiska riktlinjer för såväl verksamma lärare som lärarstudenter. 


Tryckta utgåvor

Läsningens psykologi och pedagogik Läsningens psykologi och pedagogik
Läsningens psykologi och pedagogik
Utgivningsdatum 2010-01-27
192 Sidor
ISBN 9789127419568
Häftad
Provläs

Vad är läsning, vad krävs för att knäcka koden? Vilka olika stadier genomlöps på vägen mot flytande läsning?

Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, ger i den systematiska boken Läsningens psykologi och pedagogik en teoretisk grund och pedagogiska riktlinjer för såväl verksamma lärare som lärarstudenter. Läsning är ett mångvetenskapligt fält där kunskaper utvecklade inom utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, neurobiologi, lingvistik och pedagogik måste samordnas.

Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.