Läsningens psykologi och pedagogik


Vad är läsning, vad krävs för att knäcka koden?
Vilka olika stadier genomlöps på vägen mot flytande läsning?
Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, ger en teoretisk grund och pedagogiska riktlinjer för såväl verksamma lärare som lärarstudenter.

Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.


Läsning är ett mångvetenskap...

Tryckta utgåvor

Läsningens psykologi och pedagogik Läsningens psykologi och pedagogik
Läsningens psykologi och pedagogik
Utgiven: 2010-01-27
192 Sidor
ISBN 9789127419568
Häftad
Provläs

Vad är läsning, vad krävs för att knäcka koden?
Vilka olika stadier genomlöps på vägen mot flytande läsning?
Ingvar Lundberg, vår främste läsforskare, ger en teoretisk grund och pedagogiska riktlinjer för såväl verksamma lärare som lärarstudenter.

Boken ingår i Lärare Lär-serien som inspirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.


Läsning är ett mångvetenskapligt fält där kunskaper utvecklade inom utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, neurobiologi, lingvistik och pedagogik måste samordnas. Här har vår nationellt främste läsforskare, professor Ingvar Lundberg, skrivit en systematisk bok som inrymmer hela området.