Före Bornholmsmodellen

Språksamlingar i förskolan

Språk

Före Bornholmsmodellen är ett välkänt och beprövat material som nu reviderats! Språksamlingarna fokuserar på ramsor, sånger och språklekar som stimulerar barnens språkliga medvetenhet.

Tryckta läromedel

Före bornholmsmodellen - bildkort Före bornholmsmodellen - bildkort
Före bornholmsmodellen - bildkort
Utgiven: 2018-04-24
150 Sidor
ISBN 9789127452695
Specialbindning
225 kr
Före bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan, andra upplagan Före bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan, andra upplagan
Före bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan, andra upplagan
Utgiven: 2018-06-01
160 Sidor
ISBN 9789127452664
Specialbindning
425 kr
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Uppdatering-s-94-94.pdf
.pdf-format

Om Före Bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan

På förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter.

Boken innehåller språksamlingar med konkreta övningar i en tydlig struktur och gång. Samlingarna finns för två åldrar, cirka 2,5-4 år och 4-6 år. Varje samling fokuserar på en språklek, en ramsa och en aktivitet som utgår från en högläsningsbok.

I materialet ingår sånger att lyssna till digitalt samt kopieringsunderlag med bilder i färg som används i samlingarna. Bilderna kan också köpas separat i en bildkortsask. I materialet ingår också en studiehandledning för fortbildning i grupp.

När Ingvar Lundberg inte längre finns i livet bär den svenska lärarkåren och den svenska lärarutbildningen ett än större ansvar för att Ingvar Lundbergs forskningsrön och hans engagemang för barns språkutveckling skall komma såväl elever som blivande lärare till del. Jan Hansson, Chef för Svenska barnboksinstitutet

Uppdatering

Vi har vid tilltryck uppdaterat högläsningsboken i Språksamling 2 för de äldre barnen. Klicka under rubriken Extramaterial högre upp för att ladda ner det nya dokumentet.