Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan

Språk

Före Bornholmsmodellen är ett välkänt och beprövat material som stöttar dig att stimulera barnens språkliga medvetenhet. Språksamlingarna består av ramsor, sånger och språklekar.


Tryckta läromedel

Före bornholmsmodellen - bildkort Före bornholmsmodellen - bildkort
Före bornholmsmodellen - bildkort
Utgivningsdatum 2018-04-24
150 Sidor
ISBN 9789127452695
Specialbindning
Före bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan, andra upplagan Före bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan, andra upplagan
Före bornholmsmodellen - språksamlingar i förskolan, andra upplagan
Utgivningsdatum 2018-06-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127452664
Specialbindning
Provläs

Om Före Bornholmsmodellen

På förskolan pågår ett intensivt arbete med barnens språkutveckling. Genom sång och lek lockar vi barnen att undersöka språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barnens framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter.

Boken innehåller språksamlingar med konkreta övningar i en tydlig struktur och gång. Samlingarna finns för två åldrar, cirka 2,5-4 år och 4-6 år. Varje samling fokuserar på en språklek, en ramsa och en aktivitet som utgår från en högläsningsbok.

I materialet ingår sånger att lyssna till digitalt samt kopieringsunderlag med bilder i färg som används i samlingarna. Bilderna kan också köpas separat i en bildkortsask. I materialet ingår också en studiehandledning för fortbildning i grupp.