Bornholmsmodellen - Språklekar i förskoleklass

Lärarlitteratur Svenska

Bornholmsmodellen har för många blivit det självklara valet för det viktiga språkutvecklande, fonologiska, arbetet i förskoleklass.


Tryckta läromedel

Bornholmsmodellen - Bildkort Bornholmsmodellen - Bildkort
Bornholmsmodellen - Bildkort
Utgivningsdatum 2018-04-12
300 Sidor
ISBN 9789127452688
Specialbindning
Bornholmsmodellen - Språklekar i förskoleklass, tredje upplagan Bornholmsmodellen - Språklekar i förskoleklass, tredje upplagan
Bornholmsmodellen - Språklekar i förskoleklass, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2018-04-16
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127452671
Specialbindning
Provläs

Om Bornholmsmodellen

Bornholmsmodellen är vetenskapligt förankrad, väl beprövad och har en stor spridning i landets förskoleklasser. Nu är materialet moderniserat och samlat i en enda volym!

Tre böcker har blivit en!

Bornholmsmodellen beskriver hur eleverna med strukturerade språklekar övar upp sin språkliga, fonologiska, medvetenhet – den viktiga förutsättningen för att lära sig läsa.

Utöver Ingvar Lundbergs metodiska språklekar innehåller boken även metodiska tips, konkreta exempel och kopieringsunderlag – allt för att underlätta lärarens praktiska arbete. Här finns repititionslekar för de elever som behöver träna mer och arbetsblad och svårare övningar för de elever som behöver ytterligare utmaningar.

Den nya utgåvan av Bornholmsmodellen är en sammanslagning av de tidigare böckerna Bornholmsmodellen – Vägen till läsning, Bornholmsmodellen i praktiken samt Studiehandledning till Bornholmsmodellen.

Se den tidigare upplagan av Bornholmsmodellen här.

Bildbanken med 300 bilder ligger nu i färg med åtkomst på webben i utskrivbart format – inloggningsuppgifter får du i boken. Bilderna finns även samlade i en separat ask. Se info nedan.

Bildkort till Bornholmsmodellen

Bildbanken med de bilder som ingår i Bornholmsmodellens övningar finns samlade i en separat ask med 300 bildkort. Korten är tillverkade i stadig kartong. En bildförteckning och markeringar på korten underlättar hanteringen.

Asken med bildkort innehåller alla de 300 bildkort du behöver till språklekarna.
Omfattande forskning visar att systematiska språklekar underlättar läsinlärningen och förebygger lässvårigheter redan i förskoleklass Ingvar Lundberg, professorn bakom Bornholmsmodellen