Barngruppens storlek i förskolan

Konsekvenser för utveckling och kvalitet

I boken Barngruppens storlek i förskolan ges en bild av hur gruppstorleken i förskolan inverkar på barns möjligheter att lära och utvecklas samt till bland annat lek och inflytande. Barngruppens storlek problematiseras på flera sätt och relateras till målområden i förskolans läroplan. 


Tryckta utgåvor

Barngruppens storlek i förskolan Barngruppens storlek i förskolan
Barngruppens storlek i förskolan
Utgivningsdatum 2016-01-13
184 Sidor
ISBN 9789127146440
Häftad
Provläs

Digitala utgåvor

Barngruppens storlek i förskolan Barngruppens storlek i förskolan
Barngruppens storlek i förskolan
Utgivningsdatum 2016-01-25
ISBN 9789127146457
E-bok

Barngruppens storlek i förskolan är en komplex och omdebatterad fråga som inte låter sig besvaras endast utifrån antalet barn. Hur många barn som är för många varierar beroende på flera olika faktorer. Men blir gruppen för stor kommer det att påverka verksamhetens kvalitet.

I boken Barngruppens storlek i förskolan ges en bild av hur gruppstorleken i förskolan inverkar på barns möjligheter att lära och utvecklas samt till bland annat lek och inflytande. Barngruppens storlek problematiseras på flera sätt och relateras till målområden i förskolans läroplan. 

Boken Barngruppens storlek i förskolan vänder sig till förskollärarstudenter samt beslutsfattare inom förskolan