Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Mångfald i skolan

Framgångsrika sätt att möta (o)likheter

Mångfald i skolan av David Mitchell är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Boken tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, kultur, tro och funktionsolikheter. Utifrån dessa områden presenteras organisatoriska och praktiska sätt som forskning visar fungerar bra för att skapa en undervisning som når alla elever.

Läs mer...
Mångfald i skolan Mångfald i skolan
Mångfald i skolan

Mångfald i skolan

ISBN 9789127818859
Utkom 20 april 2017
ISBN
9789127818859
Typ
Häftad
Sidantal
400
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt som fungerar oavsett de likheter och olikheter som skapar mångfalden.

Boken Mångfald i skolan tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, kultur, tro och funktionsolikheter. Utifrån dessa områden presenteras både de organisatoriska och praktiska sätt som senaste forskning visar fungerar bra för att skapa en undervisning som når alla elever.

Mitchells bok Mångfald i skolan banar vägen för inkludering, samt ger en bred och djup reflektion på mångfald, ur ett normkritiskt perspektiv. Boken är därför värdefull för alla inom skolvärlden eftersom den beskriver hur utbildning och samhälle kan ta sig an och ta vara på mångfald genom att höja blicken och bli ett stöd för alla elever.

Mångfald i skolan är en viktig bok om hur undervisning, skola och utbildning kan och måste välkomna och tillhöra alla. Skolan kan bara bli rättvis och demokratisk först när alla omhuldas av undervisningen och David Mitchell ger evidensbaserade verktyg till framgångsrika sätt som fungerar oavsett de likheter och olikheter som skapar mångfalden.

Boken Mångfald i skolan tar upp (o)likheter som kön, klass, etnicitet, kultur, tro och funktionsolikheter. Utifrån dessa områden presenteras både de organisatoriska och praktiska sätt som senaste forskning visar fungerar bra för att skapa en undervisning som når alla elever.

Mitchells bok Mångfald i skolan banar vägen för inkludering, samt ger en bred och djup reflektion på mångfald, ur ett normkritiskt perspektiv. Boken är därför värdefull för alla inom skolvärlden eftersom den beskriver hur utbildning och samhälle kan ta sig an och ta vara på mångfald genom att höja blicken och bli ett stöd för alla elever.