Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärares bedömningsarbete

Förhållningssätt, villkor, agens

Lärares bedömningsarbete avser att balansera debatten och öka förståelsen för hur lärares bedömningsarbete påverkas av faktorer som ligger utanför lärares inflytande och ansvar – nämligen de ramar, traditioner, värderingar och ideal som råder i det svenska skolsystemet. Boken vänder sig främst till lärare, studenter på lärarutbildningen och beslutsfattare. 

Läs mer...
Lärares bedömningsarbete Lärares bedömningsarbete
Lärares bedömningsarbete

Lärares bedömningsarbete

ISBN 9789127823020
Utkom 25 maj 2018
ISBN
9789127823020
Typ
Häftad
Sidantal
210
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Läroplansreformerna 1994 och 2011 har medfört omfattande förändringar som i flera avseenden gjort erfarna lärare till nybörjare i sitt bedömningsarbete. Lärares bedömningsarbete har debatterats och kritiserats för att inte vara likvärdigt och rättvist. Den debatten har kommit att domineras av andra aktörer än lärare och kritiken har ofta ensidigt riktats mot lärares bedömningsarbete.

Boken Lärares bedömningsarbete avser att balansera debatten och öka förståelsen för hur lärares bedömningsarbete påverkas av faktorer som ligger utanför lärares inflytande och ansvar – nämligen de ramar, traditioner, värderingar och ideal som råder i det svenska skolsystemet.

Lärares bedömningsarbete vänder sig till lärare, lärarutbildningar och beslutsfattare och belyser lärares nationella och lokala förutsättningar, villkor och agens att bedriva ett gott bedömningsarbete.

Läroplansreformerna 1994 och 2011 har medfört omfattande förändringar som i flera avseenden gjort erfarna lärare till nybörjare i sitt bedömningsarbete. Lärares bedömningsarbete har debatterats och kritiserats för att inte vara likvärdigt och rättvist. Den debatten har kommit att domineras av andra aktörer än lärare och kritiken har ofta ensidigt riktats mot lärares bedömningsarbete.

Boken Lärares bedömningsarbete avser att balansera debatten och öka förståelsen för hur lärares bedömningsarbete påverkas av faktorer som ligger utanför lärares inflytande och ansvar – nämligen de ramar, traditioner, värderingar och ideal som råder i det svenska skolsystemet.

Lärares bedömningsarbete vänder sig till lärare, lärarutbildningar och beslutsfattare och belyser lärares nationella och lokala förutsättningar, villkor och agens att bedriva ett gott bedömningsarbete.