Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan

En didaktisk handbok

Att förstå det man läser är grundläggande i att tillgodogöra sig kunskap. Gymnasieskolans styrdokument lyfter också fram att eleverna behöver kunna, förstå och använda fackspråk i alla ämnen. För att på bästa sätt lyckas med det är ett lässtöttande arbetssätt nyckeln.

 

Tryckta utgåvor

Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan
Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan Kommande
Utgiven: 2019-03-25
200 Sidor
ISBN 9789127819825
Häftad

Att förstå det man läser är grundläggande i att tillgodogöra sig kunskap. Gymnasieskolans styrdokument lyfter också fram att eleverna behöver kunna, förstå och använda fackspråk i alla ämnen. För att på bästa sätt lyckas med det är ett lässtöttande arbetssätt nyckeln.

I den här boken belyser författarna mängder av olika yrkes- och ämnestexter, alla hämtade ur verkliga läromedel, och går konkret igenom hur man som lärare bäst tar sig an dem tillsammans med eleverna. Flera lässtöttande modeller beskrivs och boken blir ett handfast undervisningsstöd för läraren att utgå ifrån. 

Boken riktar sig till verksamma gymnasielärare i alla ämnen och lämpar sig även bra att arbeta med kollegialt. 

Yvonne Hallesson är forskare och lektor i svenska språket med didaktisk inriktning vid Uppsala universitet. Hon forskar bland annat om elevers läs- och skrivutveckling. Pia Visén är lektor i språkdidaktik med inriktning mot svenska på Stockholms universitet. Hon forskar bland annat om läsande och ämneslitteracitet. Pia och Yvonne har även lång erfarenhet som gymnasielärare i svenska och engelska.