Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Feedback

Så återkopplar du i klassrummet

Av John Hattie och Shirley Clarke. Översatt av Karin Ashing

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktyg som du kan använda i din undervisning men utfallet kan variera enormt. I Feedback löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Boken vänder sig främst till lärare i grundskolan. 

Läs mer...
Feedback Feedback
Feedback

Feedback

ISBN 9789127824980
Utkom 17 juni 2019
ISBN
9789127824980
Typ
Häftad
Sidantal
260
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda i din undervisning, men utfallet kan variera enormt. I boken Feedback –så återkopplar du i klassrummet löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Felaktigt använd leder feedback dessutom inte till ökat lärande eller bättre undervisning ock kan också skapa onödig stress.

Med utgångspunkt i omfattande forskning och lång undervisningserfarenhet klargör Hattie och Clarke både principerna bakom och de praktiska aspekterna av feedback. Du får bland annat ökade kunskaper om:

  • betydelsen av djup- och ytinlärning
  • hur du kan använda elev till lärare-feedback och elev till elev-feedback
  • styrkan med rätt form av feedback under lektionerna
  • hur du på ett hanterbart sätt använder feedback efter lektionen.

John Hattie och Shirley Clarke använder ett stort antal fallbeskrivningar och exempel kombinerat med engagerande klassrumsnära exempel för att dels visa vad som skapar en effektiv feedbackkultur, dels ge dig strukturer och ramverk för framgångsrik feedback i undervisningen.

Feedback vänder sig i första hand till lärare från förskoleklass till årskurs nio, men även till lärarstudenter för samma årskurser. 

Sagt om boken

Rätt använt kan feedback vara ett av de främsta verktygen i en klassrumssituation mellan lärare och elev samt mellan elev och elev, medan felaktig feedback istället kan skapa stress och osämja. Men  författarna visar också att rätt använd feedback fungerar
utmärkt, speciellt om målet är att utveckla elevers kompetens, samarbets- och lärandeförmåga. Här återges både detaljerade klassrumssituationer med exempel på tillvägagångssätt och återkoppling till teoretiska studier av skolverkligheten.
Michael Economou, BTJ-häftet nr 16, 2019

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda i din undervisning, men utfallet kan variera enormt. I boken Feedback –så återkopplar du i klassrummet löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Felaktigt använd leder feedback dessutom inte till ökat lärande eller bättre undervisning ock kan också skapa onödig stress.

Med utgångspunkt i omfattande forskning och lång undervisningserfarenhet klargör Hattie och Clarke både principerna bakom och de praktiska aspekterna av feedback. Du får bland annat ökade kunskaper om:

  • betydelsen av djup- och ytinlärning
  • hur du kan använda elev till lärare-feedback och elev till elev-feedback
  • styrkan med rätt form av feedback under lektionerna
  • hur du på ett hanterbart sätt använder feedback efter lektionen.

John Hattie och Shirley Clarke använder ett stort antal fallbeskrivningar och exempel kombinerat med engagerande klassrumsnära exempel för att dels visa vad som skapar en effektiv feedbackkultur, dels ge dig strukturer och ramverk för framgångsrik feedback i undervisningen.

Feedback vänder sig i första hand till lärare från förskoleklass till årskurs nio, men även till lärarstudenter för samma årskurser. 

Sagt om boken

Rätt använt kan feedback vara ett av de främsta verktygen i en klassrumssituation mellan lärare och elev samt mellan elev och elev, medan felaktig feedback istället kan skapa stress och osämja. Men  författarna visar också att rätt använd feedback fungerar
utmärkt, speciellt om målet är att utveckla elevers kompetens, samarbets- och lärandeförmåga. Här återges både detaljerade klassrumssituationer med exempel på tillvägagångssätt och återkoppling till teoretiska studier av skolverkligheten.
Michael Economou, BTJ-häftet nr 16, 2019