Den evidensbaserade skolan

Svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik

Den evidensbaserade skolan – svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik av Daniel Alvunger och Ninni Wahlsgröm ger en rad pedagogiska forskare en allsidig, ingående belysning av frågan om evidensbasering av undervisningen och evidensbaserad praktik. Boken har både ett internationellt och nationellt perspektiv. 


Tryckta utgåvor

Den evidensbaserade skolan Den evidensbaserade skolan
Den evidensbaserade skolan
Utgivningsdatum 2018-03-14
250 Sidor
ISBN 9789127817616
Häftad
Provläs

I Den evidensbaserade skolan ger en rad pedagogiska forskare en allsidig, ingående belysning av frågan om evidensbasering av undervisningen och evidensbaserad praktik. Boken har både ett internationellt och nationellt perspektiv.

Vad menas med evidensbaserad praktik och hur kan vi förstå dess framväxt och genomslag i Sverige? Vilka konsekvenser får evidensforskningen för synen på lärande och undervisning i den svenska skolan?

Antologin Den evidensbaserade skolan – svensk skola i skärningspunkten mellan forskning och praktik omfattar sju kapitel och berör två huvudsakliga områden med anknytning till frågan om evidensbasering i skolan och undervisningen:

1 Evidensbaserad praktik som fenomen relaterat till pedagogikämnet och lärarutbildningen.

2 Den verksamma lärarens förhållningssätt till forskning och evidensbaserade studier.