Skolans värdegrund 2.0

Etik för en osäker tid

 

Skolans värdegrund 2.0 driver författaren argumentet att skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför dominerande för det etiska arbetet i skolan. På grund av sin inneboende stelhet är modellen inte ultimat varken för dagens samhälle eller dagens skola. Boken vänder sig främst till lärarutbildare, lärare och lärarstudenter. 


Tryckta utgåvor

Skolans värdegrund 2.0 Skolans värdegrund 2.0
Skolans värdegrund 2.0
Utgivningsdatum 2017-09-12
200 Sidor
ISBN 9789127146525
Häftad
Provläs

I Skolans värdegrund 2.0 driver författaren argumentet att skolans värdegrundsmodell har kommit att bli alltför dominerande för det etiska arbetet i skolan. På grund av sin inneboende stelhet är modellen inte ultimat varken för dagens samhälle eller dagens skola.

De moraliska utmaningar som vi möter idag, som t.ex. klimatförändringar, globalisering och förlust av den biologiska mångfalden, gör att skolan är i stort behov av en mer flexibel etikmodell. I värdegrundens ställe presenteras därför en mer dynamisk förståelse för etik.

Skolans värdegrund 2.0 vänder sig till lärarutbildare, lärare och lärarstudenter och syftar till att lyfta en diskussion om den dominerande värdegrundmodellen och hjälpa skolor att komma vidare i sitt etikarbete.