Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skrivundervisning

Processinriktat skrivande i klassrummet

Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter, från teori till praktik.  Boken vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i låg- och mellanstadiet.

Läs mer...
Skrivundervisning Skrivundervisning
Skrivundervisning

Skrivundervisning

Utkom 23 mars 2016

Isbn
9789127140936
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

I Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan visa genom att tänka högt samt hur eleverna kan arbeta på det representativa stadiet, t ex genom att de förklarar hur de tänkt.

Det vägledande samtalet är centralt i undervisningen liksom den positiva tron på att eleven är delaktig och engagerad i sitt eget lärande. Författaren Catharina Tjernberg utgår från det förhållningssätt som utvecklats vid Teachers College, Columbia University i New York och anpassar det till svensk skola.

Skrivundervisning vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i låg- och mellanstadiet.

Sagt om boken: 

Teoridelen är omfångsrik utan att vara överbelastad med detaljkunskap och är förhållandevis lättläst. Den del som är en beskrivning av hur man arbetar processinriktat är välstrukturerad och metodiskt upplagd. Den sista delen är mycket detaljerad och innehåller lektionsupplägg, lärarinstruktioner och tips. Pedagogiska streckteckningar illustrerar. För lärare som vill pröva att arbeta mer processinriktat är särskilt denna del inspirerande. För lärarstuderande är boken en bra introduktion till en lärarstil som sätter eleven i centrum och som leder till bättre resultat.

Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 12, 2016

I Skrivundervisning visar Catharina Tjernberg hur lärare konkret kan använda aktuell forskning om skrivprocesser för att utveckla eleverna till medvetna skribenter. Boken går från teori till praktik. Den tar upp undervisningsmoment som exempelvis hur ett skrivområde introduceras och struktureras, hur lärare kan visa genom att tänka högt samt hur eleverna kan arbeta på det representativa stadiet, t ex genom att de förklarar hur de tänkt.

Det vägledande samtalet är centralt i undervisningen liksom den positiva tron på att eleven är delaktig och engagerad i sitt eget lärande. Författaren Catharina Tjernberg utgår från det förhållningssätt som utvecklats vid Teachers College, Columbia University i New York och anpassar det till svensk skola.

Skrivundervisning vänder sig till lärarstuderande och verksamma lärare i låg- och mellanstadiet.

Sagt om boken: 

Teoridelen är omfångsrik utan att vara överbelastad med detaljkunskap och är förhållandevis lättläst. Den del som är en beskrivning av hur man arbetar processinriktat är välstrukturerad och metodiskt upplagd. Den sista delen är mycket detaljerad och innehåller lektionsupplägg, lärarinstruktioner och tips. Pedagogiska streckteckningar illustrerar. För lärare som vill pröva att arbeta mer processinriktat är särskilt denna del inspirerande. För lärarstuderande är boken en bra introduktion till en lärarstil som sätter eleven i centrum och som leder till bättre resultat.

Elisabeth Sörhuus, BTJ-häftet nr 12, 2016