Eldorado, matte FK

Att upptäcka och lära tillsammans är ett sätt att ta tillvara på lust och nyfikenhet. Med Eldorado FK kan du känna dig säker på att innehållet ni arbetar med grundlägger en förståelse som är viktigt för det fortsatta lärandet. 

Tryckta läromedel

Eldorado matte FK Lärarbok, andra upplagan
Utgiven: 2017-08-24
260 Sidor
ISBN 9789127438101
Specialbindning
355 kr
Provläs
Eldorado matte FK Grundbok, andra upplagan
Utgiven: 2017-08-22
96 Sidor
ISBN 9789127438033
Inbunden
80 kr
Provläs

Digitala läromedel

Eldorado, matte FK Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Utgiven: 2017-08-29
96 Sidor
ISBN 9789127449572
Onlineprodukt
200 kr

Kostnadsfritt extramaterial

Eldorado 4-6
Eldorado FK

Eldorado – ett riktigt mattelyft!

I Eldorado möter vi barnens naturliga nyfikenhet och de lär sig se samband och strukturer genom lek och spel. Läromedlet är särskilt utformat för förskoleklass och är utarbetat av tre erfarna lärare och forskare. Eldorado är ett av de mest uppskattade matematikläromedlen på marknaden som även kan följa med barnen upp i låg- och mellanstadiet.

Lärarboken

Här får du både hjälp att planera varje undervisningstillfälle och möjlighet att fördjupa dig i matematiken som är aktuell. Lärarboken har en tydlig och enkel struktur med ett innehåll som grundar sig på forskning. Varje undervisningstillfälle inleds med att eleverna tillsammans, genom en aktivitet, ska undersöka något som ligger till grund för det de ska lära sig. Du får hjälp med vad som behöver förberedas, vilka frågor du ska ställa och hur du kan följa upp aktiviteten

Grundboken

Eleverna får upptäcka matematik genom alla slags aktiviteter samtidigt som begrepp, strukturer och samband synliggörs. De får rita, förklara muntligt och i handling visa att de förstår. Grundboken innehåller sidor både för gemensamt lärande och sidor för träning.

Så här kan du arbeta med Eldorado 

Alla undervisningstillfällen har samma arbetsgång, vilket innebär en trygghet för både dig och eleverna. Arbetet med varje område tar 1-2 veckor och varje tillfälle 30-40 minuter.

* Inledande aktivitet
Sånger, lekar och räkneramsor där matematiken lyfts fram finns alltid som en kort inledande aktivitet.

* Gemensam genomgång
Den gemensamma genomgången och den avslutande redovisningen utgör undervisningens kärna. Aktiviteterna är inte bara till för att eleverna ska lösa dem, utan är även medel för att synliggöra elevernas tänkande.

* Grupperna arbetar
Eleverna får här pröva sitt tänkande genom att i smågrupper göra liknande aktiviteter som vid genomgången. De laborerar med konkret material och använder ord som hör till begreppet.

* Redovisning och resonemang
Eleverna visar sina förslag på lösningar och berättar hur de gjort och varför de valt att göra just så. Nu synliggörs på nytt elevernas tankar om begreppet.

* Grundboken
Eleverna visar hur de uppfattar det aktuella begreppet när de löser uppgifter i grundboken.

* Arbeta vidare
Under denna rubrik finns förslag på flera aktiviteter. Det är både aktiviteter som innebär fördjupning och färdighetsträning.

Digitalt

Grundbok IST Lärarmaterial
Grundboken för interaktiv skrivtavla är ett redskap vid genomgångar där eleverna är delaktiga. Många av bokens bilder har gjorts interaktiva, så ni ska kunna laborera och resonera er fram till olika uppgifters lösningar. På varje ställe där man kan vara hjälpt av konkret material, finns digitala verktyg som klossar, pengar och tärningar.

Extramaterial
På Matte Eldorados läromedelswebb hittar du nyttiga och praktiska (kostnadsfria) komplement.

Öva mer
För eleverna finns kostnadsfria webbövningar med digital färdighetsträning kopplad till olika sidor i grundboken.

Genom att synliggöra och använda matematik i spontana vardagssituationer, i kombination med en strukturerad och planerad undervisning, kan matematiken bli meningsfull, utmanande och spännande för eleverna. Vår förhoppning är att det bidrar till att eleverna utvecklar effektivt och kreativt tänkande i och om matematik. Författarna om Eldorado