Intensivträning i matematik åk 4-6

Har du elever i årskurs 4-6 som har missat grundläggande matematiska begrepp? Med intensivträning kan du ge dem en chans att vara med på banan igen!

Tryckta läromedel

Intensivträning ma åk 4-6 Algebra Elevhäfte Kommande
Häftad 40 sidor. 2019-03-29. ISBN 9789127453210
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Tal i bråkform Elevhäfte Kommande
Häftad 40 sidor. 2018-12-28. ISBN 9789127438330
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Tal i procentform Lhl Kommande
Häftad 48 sidor. 2019-03-29. ISBN 9789127438354
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Tal i procentform Elevhäfte Kommande
Häftad 40 sidor. 2019-03-29. ISBN 9789127438316
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Textuppgifter Elevhäfte Kommande
Häftad 40 sidor. 2019-08-01. ISBN 9789127453296
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Textuppgifter, Lhl Kommande
Häftad 48 sidor. 2019-08-01. ISBN 9789127453302
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Tal i bråkform Lhl Kommande
Häftad 48 sidor. 2018-12-28. ISBN 9789127438378
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Tabellkunskaper Elevhäfte Kommande
Häftad 40 sidor. 2019-10-25. ISBN 9789127453258
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Algebra Lhl Kommande
Häftad 48 sidor. 2019-03-29. ISBN 9789127453227
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Räknemetoder Elevhäfte Kommande
Häftad 40 sidor. 2019-06-28. ISBN 9789127453234
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Räknemetoder Lhl Kommande
Häftad 48 sidor. 2019-06-28. ISBN 9789127453241
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Tal i decimalform Lhl Kommande
Häftad 48 sidor. 2019-03-29. ISBN 9789127453289
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Tabellkunskaper Lhl Kommande
Häftad 48 sidor. 2019-10-25. ISBN 9789127453265
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Intensivträning ma åk 4-6 Tal i decimalform Elevhäfte Kommande
Häftad 40 sidor. 2019-03-29. ISBN 9789127453272
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Intensivträning i matematik

Visa alla produkter (14 st)

Om Intensivträning i matematik

Intensivträning i matematik är ett material för elever som av någon anledning har missat grundläggande begrepp. Dessa elever kan genom en intensivinsats få möjlighet att hämta upp kunskaper, knäcka en viktig matematisk kod och vara med på banan igen!

Intensivträning i matematik innebär att en elev får kompletterande undervisning under en begränsad tid, utöver undervisningen i klassen. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket, generalisera och utveckla inre bilder som stöd för det abstrakta tänkandet.

Till varje elevhäfte finns en handledning med aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor. Handledningen har en tydlig arbetsgång som man kan följa vid varje träningstillfälle. Arbetsgången ger eleven möjlighet att använda språket, generalisera och utveckla inre bilder som ett stöd för det abstrakta tänkandet.

Under 2018 kommer häftena som intensivtränar:
* Tal i bråkform
* Tal i decimalform
* Tal i procentform
* Algebra
* Tabellkunskaper
* Räknemetoder
* Textuppgifter