Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Ingvar Lundberg

Ingvar Lundberg var professor emeritus i psykologi vid Göteborgs universitet och adjungerad professor vid universitetet i Bergen. Han var invald i en rad internationella akademier, bland annat Academia Europae och utnämndes för sina insatser till hedersdoktor vid Åbo akademi i Finland, samt mottog H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i högblått band. Ingvar Lundbergs forskning inom läsinlärning och dyslexi var internationellt erkänd och han publicerade ett stort antal artiklar och böcker inom området. Ingvar Lundberg gick bort 2012, 77 år gammal.  

Titlar av Ingvar Lundberg