Läsförståelse genom strukturerade textsamtal

I Läsförståelse genom strukturerade textsamtal visar författarna att även elever med betydande svårigheter kan lyckas. Systematiska textsamtal leder till framgång, särskilt när det gäller att förstå faktatexter. 


Tryckta utgåvor

Läsförståelse genom strukturerade textsamtal Läsförståelse genom strukturerade textsamtal
Läsförståelse genom strukturerade textsamtal
Utgivningsdatum 2011-09-27
156 Sidor
ISBN 9789127423688
Häftad
Provläs

I Läsförståelse genom strukturerade textsamtal visar författarna att även elever med betydande svårigheter kan lyckas. Systematiska textsamtal leder till framgång, särskilt när det gäller att förstå faktatexter.

Lärare i skolans senare stadier utgår från att eleverna nu kan läsa och att de inte behöver någon ytterligare undervisning i ämnet. Men att kunna läsa är inte bara en fråga om att identifiera skrivna ord. Utan förståelse kan man inte ta till sig en texts budskap.

Boken ingår i Lärare Lär-serien som insprirerar, väcker debatt och för ut aktuell forskning inom pedagogik och lärande.