Mål 2

Ett basläromedel för sfi, kurs B och C/Språkintroduktion som innehåller allt som nämns i kursplanen och lite till för att dina elever ska klara kunskapskraven. Mål leder vägen i elevens eget tempo fram till kunskapsmålen för utbildning i svenska för invandrare, studieväg 2 kurs B och C.

Tryckta läromedel

Mål 2 Lärobok inkl ljudfiler, fjärde upplagan
Häftad 259 sidor. 2013-09-17. ISBN 9789127429581
321 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mål 2 Övningsbok, fjärde upplagan
Häftad 160 sidor. 2013-09-25. ISBN 9789127429796
167 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mål 2 Lärarhandledning, fjärde upplagan
Övrigt 300 sidor. 2014-01-08. ISBN 9789127433670
1300 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Mål 2

Om Mål

I Mål finns allt det som nämns i nya kursplanen och lite till. Den innehåller en mängd olika texttyper som eleverna stöter på i sin vardag. Beskrivande texter, information, instruktioner, tabeller och diagram är exempel på innehåll i böckerna. Eleverna får träna alla färdigheter och även möta verklighetsanpassade situationer med ett persongalleri av verkliga människor.

Stadig progression och individanpassning

Läroboken är grundstommen i Mål och med hjälp av den, övningsboken och lärarhandledningen kan du vara flexibel och anpassa din undervisning för varje individ. Lärarhandledningen innehåller material och bedömningsstöd. Läs mer om lärarhandledningen längre ned på sidan. Mål bjuder på en tydlig struktur som gör det lätt för eleverna att gradvis bygga upp sitt språk. Läromedlet gör det lättare för dig att ge stöd åt hela grupper eller enskilda individer så att alla dina elever kan utvecklas optimalt.

Mer prat på lektionerna

Från första sidan lär sig eleverna ord som de kan använda direkt i sin vardag. Dialoger med vardagsfraser följs upp av hörövningar och i vissa fall uttalsövningar. Både läroboken och övningsboken ger gott om tillfällen för eleverna att samtala med varandra. Inloggningskod för ljudfiler och hörövningar hittar du på omslagets insida. 

Fördjupning med övningsboken

I Mål finns det gott om extra övningar, repetitionstillfällen och möjligheter för individanpassning och fördjupning. Övningsboken innehåller ännu mer övningar för att eleverna ska kunna träna extra på det de behöver och jobba mer självständigt. Övningarna fångar in elever vars kunskaper ligger både under, över och i nivå med läroboken och fokuserar på både muntliga och skriftliga språkfärdigheter. 

Grammatik

I både lärobok och övningsbok kan eleverna träna på grammatik. I lärobokens slutdel finns en minigrammatik som tar upp grammatikens centrala delar. I Läroboken sker löpande hänvisningar till Måls grammatikböcker som är anpassade för 17 olika språk. Läs mer om Målgrammatiken här.

Lärarhandledning för flexibel undervisning

Lärarhandledningen till Mål 2 innehåller ett mycket omfattande material som är till stor hjälp i undervisningen. Måls lärarhandledningar hjälper dig att anpassa undervisningen för skiftande kunskapsnivåer.

Den består av en tryckt del samt fyra cd-skivor. De inne håller bland annat hörförståelse till proven, lärobokens samtliga texter och hörövningar, allt kopieringsunderlag, extramaterial samt färgbilder som stöd för samtal och diskussion.

I lärarhandledningen finns också bedömningsstöd och prov som är anpassade för att förbereda eleverna för de nationella sfi-proven.

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken

Till Mål 2 finns även kostnadsfritt extramaterial där du bland annat hittar webbövningar. Extramaterialet nås via Mina sidor och det är givetvis gratis att öppna ett konto.

Kort om Mål:

* Individualisering & flexibilitet
* Verkliga situationer & texttyper
* Långsam progression
* Filmer och webbövningar
* Sfi kurs B & C
* Språkintroduktion och förberedelseklass