Form och funktion

Mål Form och funktion - ordföljd och verb

Övningsböckerna Form och funktion är tänkta för individuell träning och passar för sfi kurs D eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Tryckta läromedel

Mål Form och funktion Ordföljd, andra upplagan
Häftad 128 sidor. 2009-02-23. ISBN 9789127412149
113 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Mål Form och funktion Verb, andra upplagan
Häftad 144 sidor. 2009-02-28. ISBN 9789127412132
123 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Form och funktion

Form och funktion Ordföljd förklarar svenskans ordföljd med hjälp av positionsscheman där satsdelarna står under olika rubriker. En rubrik i taget presenteras, kommenteras och övas.

Form och funktion Verb ger en klar bild av tempussystemet, regelbundna och oregelbundna verbformer samt deras funktion i aktiva och passiva satser. Regler och förklaringar på enkel svenska följs upp av övningar på varje moment. Sammanfattande övningar kan användas för diagnostisering.

Från både Ordföljd och Verb hänvisas till Målgrammatiken, men häftena kan också användas fristående från den. Facit ingår.