Mål 1 Interaktiv Studiehandledning

Digital studiehandledning till Mål 1 lärobok och övningsbok. Fungerar som elevens egen handledare! Genom att vara lättillgänglig, användarvänlig och tydlig hjälper Mål Interaktiv studiehandledning dig att undervisa på ett flexibelt sätt. Den är framtagen med tanke på det ökade behovet av individuell undervisning och kan användas på dator, surfplatta eller smartphone.

Digitala läromedel

Mål 1 Interaktiv Studiehandledning, fjärde upplagan
Onlineprodukt 2018-01-19. ISBN 9789127447745
70 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Mål 1 Interaktiv studiehandledning

En tydlig arbetsgång utmärker Mål Interaktiv studiehandledning; eleven lotsas stegvis genom läroboken och får samtidigt insikt om hur den egna inlärningen går till och vilka områden som behöver utvecklas. Kursens kunskapsmål är alltid närvarande och läraren har total insyn i elevens utveckling och aktivitet via en uppföljningssida.

För arbete i egen takt

Upplägget och arbetsgången fungerar utmärkt för klassrum med olika språknivåer och för studier på distans. Eleverna kan arbeta i sin egen takt oavsett den övriga gruppens nivå, vilket gagnar snabbare genomströmning och måluppfyllelse.

Enkel att använda

Handledningen är uppbyggd för att kunna användas av elever på nybörjarnivå, och därför behövs varken någon större datorvana eller förkunskaper i svenska för att klara studierna.

Arbetskorten visar vägen i undervisningen

Övningarna i handledningen är uppbyggda av arbetskort. De ser mycket olika ut beroende på vilka uppgifterde innehåller.

Flera sätt att lära sig:

* Lyssna på texterna i läroboken
* Arbeta med de nya orden i digitala ordlistor med stöd av lexin (digital ordbok)
* Träna uttal och betoning. Nytt är att de nya orden finns inlagda med ljud.
* Träna stavning i diktamensövningar (både ord för ord, men även hela meningar)
* Läsa in texter och skicka in till läraren för bedömning
* Arbeta med filmade grammatikgenomgångar
* Skriva test
* Extramaterial från Mål 1 och även nyskapat material.

Smakprov ur Mål 1 interaktiv studiehandledning

Öppna smakprovet!