Lyssna! och Lyssna mera!

Hörövningar på mycket lätt svenska

SFI, Studieväg 2 Sv. som andraspråk
Förberedelseklass SFI Språkintro VUX

Lyssna! och Lyssna mera! innehåller hörövningar för tonåringar som läser svenska på nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagen. Det handlar bland annat om skola, familj, fritid och vänskap.


Tryckta läromedel

Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska med cd Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska med cd
Lyssna mera! Hörövningar på lätt svenska med cd
Utgivningsdatum 2010-03-19
120 Sidor
ISBN 9789127418530
Specialbindning
Provläs
Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska med cd Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska med cd
Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska med cd
Utgivningsdatum 2009-10-19
120 Sidor
ISBN 9789127418967
Specialbindning
Provläs

Om Lyssna! och Lyssna mera!

I Lyssna! finns mycker lätta övningar, på bokstäver och räkneord. Här finns också övningar som speglar den skolverklighet tonråringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat läsa sig att uppfatta klockislag och schemapositioner, förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare, skolsyster eller bibliotikarie.

I Lyssna mera! återkommer samma relevanta innehåll, men med längre dialoger och texter.

Öva på olika nivåer

Lyssna! och Lyssna mera! har båda samma struktur där varje övning består av två inläsningar, A och B, som är lika varandra gällande innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning och göra B som ett test. TIll varje inläst stycke finns uppgifter på två eller tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå.

Tryckt text som stöd

Manus till de inlästa materialet finns som kopieringsunderlag, så de elever som behöver stöd utan tryckt text när de lyssnar kan få en kopia. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns även ett elevblad där färdigställda övningar kan prickas av.

För läraren

Materialet består av inlästa texter på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, läraranvisningar, elevblad och facit.