Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lyssna!

Hörövningar på mycket lätt svenska

Lyssna! innehåller hörövningar för tonåringar som läser svenska på nybörjarnivå. Serien tar avstamp i språksituationer hämtade ur vardagen. Det handlar bland annat om skola, familj, fritid och vänskap.

Läs mer...
Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska med cd Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska med cd
Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska med cd

Lyssna! Hörövningar på mycket lätt svenska med cd

Utkom 19 oktober 2009

ISBN
9789127418967
Typ
Specialbindning
Sidantal
120
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Lyssna!

I Lyssna! finns mycker lätta övningar, på bokstäver och räkneord. Här finns också övningar som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära sig att uppfatta klockslag och schemapositioner, förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare, skolsyster eller bibliotekarie.

Öva på olika nivåer

Lyssna! har en struktur där varje övning består av två inläsningar, A och B, som är lika varandra gällande innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning och göra B som ett test. TIll varje inläst stycke finns uppgifter på två eller tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå.

Tryckt text som stöd

Manus till de inlästa materialet finns som kopieringsunderlag, så de elever som behöver stöd när de lyssnar kan få en kopia. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns även ett elevblad där färdiggjorda övningar kan prickas av.

För läraren

Materialet består av inlästa texter på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, läraranvisningar, elevblad och facit.

I Lyssna! finns mycker lätta övningar, på bokstäver och räkneord. Här finns också övningar som speglar den skolverklighet tonåringarna lever i under sin första tid i Sverige. Eleverna får bland annat lära sig att uppfatta klockslag och schemapositioner, förstå dialoger i kafeterian samt information från lärare, skolsyster eller bibliotekarie.

Öva på olika nivåer

Lyssna! har en struktur där varje övning består av två inläsningar, A och B, som är lika varandra gällande innehåll och uppgifter. Tanken är att elever som behöver extra träning går vidare från A till B. Eleverna kan också arbeta med A som en övning och göra B som ett test. TIll varje inläst stycke finns uppgifter på två eller tre nivåer. Alla i klassen lyssnar samtidigt, men eleverna gör olika uppgifter beroende på sin språkliga nivå.

Tryckt text som stöd

Manus till de inlästa materialet finns som kopieringsunderlag, så de elever som behöver stöd när de lyssnar kan få en kopia. För att du och eleven ska hålla reda på vilka övningar eleven har gjort, finns även ett elevblad där färdiggjorda övningar kan prickas av.

För läraren

Materialet består av inlästa texter på cd och ett häfte med kopieringsunderlag, läraranvisningar, elevblad och facit.