Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.
PULS SO åk 6 Paket Bok + Digital PULS SO åk 6 Paket Bok + Digital
PULS SO åk 6 Paket Bok + Digital
Hybridpaket
Statsbidrag Läromedel

PULS SO åk 6 Paket Bok + Digital

ISBN 9789127467347
Utkom 30 oktober 2023
ISBN
9789127467347
Typ
Hybridpaket
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS SO åk 6 Grundbok PULS SO åk 6 Grundbok
PULS SO åk 6 Grundbok
Statsbidrag Läromedel

PULS SO åk 6 Grundbok

ISBN 9789127458253
Utkom 4 maj 2022
ISBN
9789127458253
Typ
Inbunden
Sidantal
216
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS SO åk 6 Grundbok Digital PULS SO åk 6 Grundbok Digital
PULS SO åk 6 Grundbok Digital
Onlineprodukt

PULS SO åk 6 Grundbok Digital

ISBN 9789127464193
Uppdateras löpande
ISBN
9789127464193
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS-kampen NO och SO åk 6 PULS-kampen NO och SO åk 6
PULS-kampen NO och SO åk 6
Övrigt

PULS-kampen NO och SO åk 6

ISBN 9789127464575
Utkom 20 februari 2023
ISBN
9789127464575
Typ
Övrigt
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS SO åk 6 Arbetsbok med webbövningar PULS SO åk 6 Arbetsbok med webbövningar
PULS SO åk 6 Arbetsbok med webbövningar
Statsbidrag Läromedel

PULS SO åk 6 Arbetsbok med webbövningar

ISBN 9789127461345
Utkom 19 augusti 2022
ISBN
9789127461345
Typ
Häftad
Sidantal
80
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS SO åk 6 Lärarwebb 12 mån PULS SO åk 6 Lärarwebb 12 mån
PULS SO åk 6 Lärarwebb 12 mån
Onlineprodukt
Statsbidrag Läromedel

PULS SO åk 6 Lärarwebb 12 mån

ISBN 9789127461321
Uppdateras löpande
ISBN
9789127461321
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
PULS SO åk 6 Lärarhandledning med lärarwebb PULS SO åk 6 Lärarhandledning med lärarwebb
PULS SO åk 6 Lärarhandledning med lärarwebb
Statsbidrag Läromedel

PULS SO åk 6 Lärarhandledning med lärarwebb

ISBN 9789127461314
Utkom 1 december 2022
ISBN
9789127461314
Sidantal
250
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien PULS

Andra intressanta titlar

Nyhet – tryckt och digitalt i ett paket!

Just nu kan du beställa detta läromedel som paket och få det digitala läromedlet inkluderat! Underlätta för dig själv och hjälp eleverna genom att använda den fysiska läroboken och det digitala läromedlet tillsammans. 

  • Ger dig fler sätt att variera undervisningen
  • Smarta verktyg och funktioner som inläst text, klickbara ordförklaringar och möjlighet att anpassa texten.
  • Extramaterialet till böckerna är integrerat – alla uppgifter finns samlade på ett och samma ställe.
  • Inlämningsfunktion för alla uppgifter och möjlighet att skapa egna kurser.

Du kan söka statsbidrag för detta läromedelspaket. Paketen går att beställa här på nok.se eller via Läromedia. 

I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. 

Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2022 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning.

PULS och det centrala innehållet.

Så här arbetar du med PULS SO

PULS SO ger läraren möjlighet att arbeta med en metodisk arbetsgång.

Introducera ett nytt kapitel och det centrala innehållet.

Innan ett nytt kapitel introduceras tar läraren reda på elevernas förkunskaper, underlag finns i lärarhandledningen. Samtalsbilden från grundbokens startuppslag finns även på lärarwebben för visning på storskärm, och i lärarhandledningen finns diskussionsfrågor. Diskussionen syftar till att aktivera elevernas förförståelse och ge dem motivation och inspiration inför arbetsområdet.

Lektion för lektion

Med lärarhandledningen erbjuds läraren en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Varje uppslag i grundboken har en tillhörande sida i arbetsboken. Elevens webbövningar befäster ord och begrepp. Lektionen avslutas med ”pulskollen”, en uppmaning eller fråga som eleven svarar på och som stämmer av klassens lärande.

”Duggor” och fördjupande bedömning

Till varje kapitel finns ett batteri av kryssfrågor som ger läraren en översikt över varje elevs inhämtade kunskaper. Vi kallar dem duggor. Duggorna kompletteras med fördjupande frågor där eleverna ges möjlighet att visa olika nivåer av förståelse.

Till varje årskurs i PULS SO finns:

* Grundbok
* Arbetsbok, webbövningar ingår
* Lärarhandledning, lärarwebb (12 mån) ingår
* Lärarwebb (12 mån), förnyelse av abonnemang när första året gått

Grundbok

I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och löpande förklaringar av begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. Foton och illustrationer konkretiserar innehållet i texten.

På fördjupande uppslag i slutet av kapitlet samlas t.ex. namngeografi, reportage och information om historiska källor.

Grundbok Digital

Grundboken finns i digital version i en plattform med smarta funktioner för ett tillgängligt lärande. Innehållet omges av ett gränssnitt och digitala funktioner som underlättar såväl läsning som inlärning, till exempel uppläst ljud. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Paket Bok + Digital
Grundboken till PULS finns nu även som ett paket där du köper boken och får tillgång till den digitala versionen i 12 månader utan extra kostnad.

Arbetsbok med webbövningar

Arbetsboken innehåller varierade uppgifter med tydlig progression. Eleven får träna ord och begrepp, befästa faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande. Till arbetsboken hör självrättande webbövningar där eleven befäster ord och begrepp. Facit till arbetsbokens uppgifter finns på lärarwebben.

Lärarhandledning med lärarwebb

Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här finns tydlig vägledning för hur du kan ta reda på elevernas förkunskaper, skapa intresse, aktivera elevernas tänkande, arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt följa upp arbetet. Lärarhandledningen stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning.

På den tillhörande lärarwebben finns material för digital visning, facit till arbetsbokens uppgifter, förslag på lärmål för varje avsnitt samt duggor och fördjupande uppgifter som stöd för bedömning av elevernas kunskaper. På lärarwebben ligger även digitala versioner av såväl grundboken som lärarhandledningen. Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat.

PULS-kampen

I vilken klimatzon ligger den största delen av Sveriges landyta? Vilken metall är en blandning av koppar och tenn? I vilka två länder lever de flesta hinduer idag? Vad kallas de material som inte är bra på att leda elektricitet?

I spelet PULS-kampen får eleverna ta pulsen på sina kunskaper i SO och NO. Varje kortlek innehåller 364 allmänbildande faktafrågor hämtade från PULS åk 6.

Spelplan laddas ner kostnadsfritt från nok.se/puls/materialbank men spelen kan också spelas utan spelplan.

Innehåll

PULS SO årskursböcker innehåller ca tio kapitel/årskurs fördelade mellan ämnena samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.

PULS SO åk 4:

Leva tillsammans (RE)
Demokrati (SH)
Förenta Nationerna, FN (SH)
Kartor beskriver världen (GE)
Vi bor i Sverige (GE)
Sveriges naturresurser (GE)
Vikingatiden (HI)
Vad är religion? (RE)
Medeltiden (HI)

PULS SO åk 5:

Grupper och roller (SH)
Arbete och pengar (SH)
Jordytan förändras (GE)
Europa (GE)
Judendom, kristendom och islam (RE)
Nationella minoriteter (SH)
Vasatiden (HI)
Stormaktstiden (HI)

PULS SO åk 6:

Lagar och regler (SH)
Hur Sverige styrs (SH)
Medier (SH)
Klimat- och vegetationszoner (GE)
Världsdelarna (GE)
Hållbar utveckling (GE)
Hinduism och buddhism (RE)
Frihetstiden och gustavianska tiden (HI)
1800-talet (HI)
Religionen i samhället (RE)
Etik och livsfrågor (RE)
Klimatkunskap (GE, HI, SH, RE)

I PULS årskursböcker presenteras de fyra SO-ämnena i en samlad bok. Texternas omfång och komplexitet ökar successivt för varje årskurs. Fakta byggs på steg för steg och varje arbetsområde har en uttänkt plats. 

Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Faktainnehållet är uppdaterat utifrån 2022 års kursplaner och kvalitetsgranskat av fackkunniga. Lärarhandledningen och lärarwebben stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning.

PULS och det centrala innehållet.

Så här arbetar du med PULS SO

PULS SO ger läraren möjlighet att arbeta med en metodisk arbetsgång.

Introducera ett nytt kapitel och det centrala innehållet.

Innan ett nytt kapitel introduceras tar läraren reda på elevernas förkunskaper, underlag finns i lärarhandledningen. Samtalsbilden från grundbokens startuppslag finns även på lärarwebben för visning på storskärm, och i lärarhandledningen finns diskussionsfrågor. Diskussionen syftar till att aktivera elevernas förförståelse och ge dem motivation och inspiration inför arbetsområdet.

Lektion för lektion

Med lärarhandledningen erbjuds läraren en metodisk gång att följa vid genomgångar av såväl faktainnehåll som den gemensamma läsningen av texterna. Varje uppslag i grundboken har en tillhörande sida i arbetsboken. Elevens webbövningar befäster ord och begrepp. Lektionen avslutas med ”pulskollen”, en uppmaning eller fråga som eleven svarar på och som stämmer av klassens lärande.

”Duggor” och fördjupande bedömning

Till varje kapitel finns ett batteri av kryssfrågor som ger läraren en översikt över varje elevs inhämtade kunskaper. Vi kallar dem duggor. Duggorna kompletteras med fördjupande frågor där eleverna ges möjlighet att visa olika nivåer av förståelse.

Till varje årskurs i PULS SO finns:

* Grundbok
* Arbetsbok, webbövningar ingår
* Lärarhandledning, lärarwebb (12 mån) ingår
* Lärarwebb (12 mån), förnyelse av abonnemang när första året gått

Grundbok

I grundboken inleds varje kapitel med ett startuppslag som aktiverar förkunskaper och väcker intresse. Faktatexterna har tydliga rubriker och löpande förklaringar av begrepp, vilket underlättar läsförståelsen. Foton och illustrationer konkretiserar innehållet i texten.

På fördjupande uppslag i slutet av kapitlet samlas t.ex. namngeografi, reportage och information om historiska källor.

Grundbok Digital

Grundboken finns i digital version i en plattform med smarta funktioner för ett tillgängligt lärande. Innehållet omges av ett gränssnitt och digitala funktioner som underlättar såväl läsning som inlärning, till exempel uppläst ljud. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Paket Bok + Digital
Grundboken till PULS finns nu även som ett paket där du köper boken och får tillgång till den digitala versionen i 12 månader utan extra kostnad.

Arbetsbok med webbövningar

Arbetsboken innehåller varierade uppgifter med tydlig progression. Eleven får träna ord och begrepp, befästa faktakunskaper och utmanas till vidare tänkande. Till arbetsboken hör självrättande webbövningar där eleven befäster ord och begrepp. Facit till arbetsbokens uppgifter finns på lärarwebben.

Lärarhandledning med lärarwebb

Undervisningen med PULS utgår från lärarhandledningen. Här finns tydlig vägledning för hur du kan ta reda på elevernas förkunskaper, skapa intresse, aktivera elevernas tänkande, arbeta språk- och kunskapsutvecklande samt följa upp arbetet. Lärarhandledningen stöttar läraren lektion för lektion – hela vägen fram till bedömning.

På den tillhörande lärarwebben finns material för digital visning, facit till arbetsbokens uppgifter, förslag på lärmål för varje avsnitt samt duggor och fördjupande uppgifter som stöd för bedömning av elevernas kunskaper. På lärarwebben ligger även digitala versioner av såväl grundboken som lärarhandledningen. Vid köp av lärarhandledningen ingår ett års licens till lärarwebben. Efter 12 månader kan du förnya ditt abonnemang och köpa webben separat.

PULS-kampen

I vilken klimatzon ligger den största delen av Sveriges landyta? Vilken metall är en blandning av koppar och tenn? I vilka två länder lever de flesta hinduer idag? Vad kallas de material som inte är bra på att leda elektricitet?

I spelet PULS-kampen får eleverna ta pulsen på sina kunskaper i SO och NO. Varje kortlek innehåller 364 allmänbildande faktafrågor hämtade från PULS åk 6.

Spelplan laddas ner kostnadsfritt från nok.se/puls/materialbank men spelen kan också spelas utan spelplan.

Innehåll

PULS SO årskursböcker innehåller ca tio kapitel/årskurs fördelade mellan ämnena samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.

PULS SO åk 4:

Leva tillsammans (RE)
Demokrati (SH)
Förenta Nationerna, FN (SH)
Kartor beskriver världen (GE)
Vi bor i Sverige (GE)
Sveriges naturresurser (GE)
Vikingatiden (HI)
Vad är religion? (RE)
Medeltiden (HI)

PULS SO åk 5:

Grupper och roller (SH)
Arbete och pengar (SH)
Jordytan förändras (GE)
Europa (GE)
Judendom, kristendom och islam (RE)
Nationella minoriteter (SH)
Vasatiden (HI)
Stormaktstiden (HI)

PULS SO åk 6:

Lagar och regler (SH)
Hur Sverige styrs (SH)
Medier (SH)
Klimat- och vegetationszoner (GE)
Världsdelarna (GE)
Hållbar utveckling (GE)
Hinduism och buddhism (RE)
Frihetstiden och gustavianska tiden (HI)
1800-talet (HI)
Religionen i samhället (RE)
Etik och livsfrågor (RE)
Klimatkunskap (GE, HI, SH, RE)

Jag är SUPERNÖJD! Verkligen, verkligen jättenöjd! Precis lagom mycket. Äntligen känner jag att jag på riktigt hinner med allt som är viktigt. Sofia Huss, Montessoriskolan Centrum, Göteborg

Presentation av PULS SO och NO

Presentation av PULS SO och NO

Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

Författarsamtal

Lotta Malm Nilsson, en av författarna, berättar om PULS SO årskursböcker och om hur du kan undervisa med PULS. Här tillsammans med Natur & Kulturs Eva Postrup.
Genom att klicka på spela upp godkänner du riktade kakor från tredjepartsleverantören av medieinnehållet

PULS SO/NO 4 årskursböcker

Beställ utvärderingsexemplar

PULS för förskoleklass – årskurs 6

PULS-serien erbjuder allt du behöver i SO, NO och Teknik – från förskoleklass till årskurs 6.
Utforska PULS för förskoleklass – årskurs 6