ABC-klubben åk 1

Den magiska kulan

Digital lärresurs Sv. som andraspråk Svenska
1-3 Förberedelseklass

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering. 


Tryckta läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok
Utgivningsdatum 2011-03-16
112 Sidor
ISBN 9789127419865
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Bonusbok (5-pack) ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Bonusbok (5-pack)
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Bonusbok (5-pack)
Utgivningsdatum 2011-08-01
32 Sidor
ISBN 9789127423381
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Lärarhandledning ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Lärarhandledning
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Lärarhandledning
Utgivningsdatum 2011-08-01
194 Sidor
ISBN 9789127419889
Specialbindning
Provläs
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A
Utgivningsdatum 2011-03-02
112 Sidor
ISBN 9789127419834
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B
Utgivningsdatum 2011-03-02
112 Sidor
ISBN 9789127419841
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Kurdiska ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Kurdiska
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Kurdiska
Utgivningsdatum 2018-09-21
112 Sidor
ISBN 9789127454712
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C
Utgivningsdatum 2011-03-09
112 Sidor
ISBN 9789127419858
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok (5-pack) ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok (5-pack)
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läxbok (5-pack)
Utgivningsdatum 2011-03-04
32 Sidor
ISBN 9789127419872
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Arabiska ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Arabiska
ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Arabiska Nyhet
Utgivningsdatum 2019-04-24
112 Sidor
ISBN 9789127455382
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Somaliska ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Somaliska
ABC-klubben åk1 Den magiska kulan Läsebok B Somaliska Nyhet
Utgivningsdatum 2019-04-25
112 Sidor
ISBN 9789127455375
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk1 Kompletterande Lh för språkstöd ABC-klubben åk1 Kompletterande Lh för språkstöd
ABC-klubben åk1 Kompletterande Lh för språkstöd Kommande
Utgivningsdatum 2019-11-01
160 Sidor
ISBN 9789127457140

Digitala läromedel

ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok IST Lärarmaterial ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok IST Lärarmaterial
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Arbetsbok IST Lärarmaterial
Utgivningsdatum 2014-08-31
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127437616
Onlineprodukt
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A Digital ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A Digital
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok A Digital
Utgivningsdatum 2014-04-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436831
Onlineprodukt
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Digital ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Digital
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok B Digital
Utgivningsdatum 2014-04-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436848
Onlineprodukt
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C Digital ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C Digital
ABC-klubben åk 1 Den magiska kulan Läsebok C Digital
Utgivningsdatum 2014-04-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436855
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

ABC-klubben åk 1

Visa alla produkter (15 st)

Om ABC-klubben för åk 1 - Den magiska kulan

I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok, läxbok och lärarhandledning. Läseböckerna finns också i digitalt format med intalat ljud. Arbetsboken finns även tillgänglig för interaktiv skrivtavla - visa boken via projektor eller smartboard för samtal och genomgångar. De digitala böckerna och IST-materialen säljs som abonnemang här på webbsidan.

I ABC-klubben för åk 1 finns det tre läseböcker Den magiska kulan A, B och C. Alla tre innehåller samma berättelse men på tre olika svårighetsnivåer, vilket ger en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen! Berättelsen är skriven av Mats Wänblad, en författare med lång erfarenhet av vad barn fångas av i berättelser.

Det här är den magiska berättelsen!

Läseboken Den magiska kulan handlar om vännerna Asta, Bea och Cesar. Tillsammans äger de en magisk kula som kan göra varje önskning till verklighet. Kulan fick de av en mystisk dam som Asta träffade i ett ödehus. Barnen testar kulan på olika sätt och den visar sig fungera den är verkligen magisk! De fantiserar om allt de kan få.

Men kulan ger dem inte bara lycka den för med sig problem också. När det visar sig att alla behöver kulan samtidigt, stjäl Asta den och barnens vänskap sätts på prov. Plötsligt är både kulan och damen försvunna, just när kulans kraft verkligen behövs för att undvika en katastrof. Vågar barnen ta tag i saken själva, utan kulan?

Läsebok A, B och C

Läseboken Den magiska kulan finns i tre versioner. Böckerna innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. C-boken har mycket text och inte så många bilder. Den läser läraren högt ur. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de olika versionerna.

Arbetsboken - klassrumsbeprövad metodik som fungerar

Arbetsboken innehåller varierade läs- och skrivuppgifter till varje bokstav. Här tränar eleven på att höra bokstavsljuden, skriva bokstavsformerna, hitta ordbilder och läsa ord och meningar.

Till arbetsboken finns digitalt IST-material för interaktiv skrivtavla som hjälp för läraren vid genomgångar.

Lärarhandledning

I lärarhandledningen presenterar professor Ingvar Lundberg den vetenskapliga grunden till metodiken i ABC-klubben. Boken innehåller också en lättanvänd handledning till arbetet med läsebokens texter och uppgifterna i arbetsboken. Sist i lärarhandledningen finns en bildbank, diagnoser och sidor med kopieringsunderlag.

Bonusbok

Bonusboken ger mer att bita i för de elever som behöver extra utmaningar. Där finns läsförståelsefrågor till texterna i läsebok B och C.

Läxbok

Läxboken gör det lätt för föräldrarna att hjälpa till med lästräningen och där finns skrivuppgifter om innehållet i texten att besvara hemma.

ABC-klubben fortsätter på webben!

Kostnadsfritt extramaterial

ABC-klubben fortsätter på webben! I extramaterialet finns bl.a. webbövningar på moment från arbetsböckerna, tips och material från andra lärare och information om läs- och skrivinlärning för föräldrar.

Digitalböcker och läromedel för interaktiv skrivtavla

Alla ABC-klubbens läseböcker (utom de på andra språk än svenska) finns i digital version med inläst text. Arbetsboken för interaktiv skrivtavla är redskapet för dig som lärare att använda vid genomgångar i klassrummet. Bilder och övningar från lärarhandledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever vara delaktiga.

Lär i skolan – öva hemma!

I ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android tränas bokstavsljud och ordavkodning. Bilderna och en del av övningarna känner barnen igen från arbetsboken Den magiska kulan, men apparna passar även de barn som inte känner till ABC-klubben tidigare. De är tänkta att kunna användas i hemmen, men fungerar också bra som kompletterande extra övningar i skolan. Apparna köper du och laddar ner via App Store och Google Play. Alla fem finns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

ABC-klubben för språkstödjande undervisning

Kompletterande lärarhandledningar för språkstödjande undervisning

De språkstödjande lärarhandledningarna kompletterar de ordinarie lärarhandledningarna till Diamantjakten åk 2 och Nyckeln till skatten åk 3. De underlättar klasslärarens och modersmålslärarens arbete med att inkludera andraspråkseleverna i klassens gemensamma undervisning.

Till varje kapitel i läseboken finns kopieringsblad med ord och  ordförklaringar, sekvensbilder med textkort att använda då kapitlet ska återberättas samt ytterligare arbetsblad för det språkstödjande arbetet. I materialet ingår även särskilda läxblad tänkta för den grupp elever som ännu inte lärt sig läsa.

Den magiska kulan på flera språk

Läseboken Den magiska kulan B finns översatt till kurdiska, arabiska och somaliska. Böckerna är tänkta att användas i  modersmålsundervisningen, men kan också skickas hem av klassläraren för att underlätta för föräldrarna vid läsningen av läsläxan.

ABC-klubben på Facebook

Välkommen till ABC-klubben på Facebook, ett forum för dig som använder ABC-klubben. Gruppen är en sluten grupp, ansök om att få gå med.

Besök ABC-klubben på Facebook!

ABC-klubben på Instagram

Följ även ABC-klubben på Instagram för att få inspiration, du hittar oss under profilen @abcklubbennok.

Besök ABC-klubben på Instagram!