ABC-klubben åk 3

Nyckeln till skatten

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.

Läs mer...
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok

Nyckeln till skatten Arbetsbok

Utkom 7 maj 2013

Isbn
9789127428706
Typ
Häftad
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Lärarhandledning ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Lärarhandledning
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Lärarhandledning
Specialbindning

Nyckeln till skatten Lärarhandledning

Utkom 21 augusti 2013

Isbn
9789127428720
Typ
Specialbindning
Sidantal
150
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A

Nyckeln till skatten Läsebok A

Utkom 8 februari 2013

Isbn
9789127428683
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Kurdiska ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Kurdiska
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Kurdiska

Nyckeln till skatten Läsebok A Kurdiska

Utkom 9 maj 2019

Isbn
9789127454866
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B

Nyckeln till skatten Läsebok B

Utkom 8 februari 2013

Isbn
9789127428690
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok På väg ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok På väg
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok På väg

Nyckeln till skatten Läsebok På väg

Utkom 22 maj 2017

Isbn
9789127449053
Typ
Inbunden
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läxbok (5-pack) ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läxbok (5-pack)
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läxbok (5-pack)

Nyckeln till skatten Läxbok (5-pack)

Utkom 2 april 2013

Isbn
9789127428713
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3, Kompletterande Lh för språkstöd ABC-klubben åk 3, Kompletterande Lh för språkstöd
ABC-klubben åk 3, Kompletterande Lh för språkstöd

Kompletterande Lh för språkstöd

Utkom 6 februari 2018

Isbn
9789127451575
Sidantal
160
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok IST Lärarmaterial ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok IST Lärarmaterial
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok IST Lärarmaterial
Onlineprodukt

Nyckeln till skatten Arbetsbok IST Lärarmaterial

Utkom 15 september 2014

Isbn
9789127437623
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
112
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Digital ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Digital
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Digital
Onlineprodukt

Nyckeln till skatten Läsebok A Digital

Utkom 7 april 2014

Isbn
9789127436886
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B Digital ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B Digital
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B Digital
Onlineprodukt

Nyckeln till skatten Läsebok B Digital

Utkom 7 april 2014

Isbn
9789127436893
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
ABC-klubben åk 3, Läsebok På väg Digital ABC-klubben åk 3, Läsebok På väg Digital
ABC-klubben åk 3, Läsebok På väg Digital
Onlineprodukt

Läsebok På väg Digital

Utkom 15 juni 2017

Isbn
9789127449060
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.

Om ABC-klubben för åk 3 - Nyckeln till skatten

I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok, läxbok och lärarhandledning. Läseböckerna finns också i digitalt format med intalat ljud. Arbetsboken finns även tillgänglig för interaktiv skrivtavla - visa boken via projektor eller smartboard för samtal och genomgångar. Digitalböckerna och IST-materialen säljs som abonnemang här på webbsidan.

Det här är den spännande berättelsen för åk 3!

I årskurs 3 får Asta, Bea och Cesar nys om en försvunnen guldskatt från Vikingatiden. Det sägs att någon ur släkten Kummelstjärna hittade skatten på 1500-talet, men ingen vet säkert. Släkten är utdöd och ingen skatt har synts till. Olika spår leder ABC-klubben allt närmare ett svar på gåtan. Men det är fler än dem som är ute efter skatten. Boken är en fristående fortsättning på de tidigare berättelserna om ABC-klubben.

Läsebok A, B och På väg

Läseboken finns i tre versioner. Böckerna innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. Den blå På väg-boken har minst textmängd och ökat bildstöd. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de olika versionerna.

Arbetsbok

I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning och skrivning. Arbetet utgår från texten i läseböckerna. Den gemensamma läsupplevelsen lockar till diskussioner och därefter arbetar eleverna både enskilt och i grupp med läsförståelse- och skrivuppgifter. Inom språkläremomenten arbetar eleverna på djupet med olika läsförståelsestrategier samt övar stavning, ordbildning, meningsbyggnad m.m. Arbetsboken är vändbar och bakifrån får eleverna träna på att själv skriva de typer av texter de mött i läseboken.

Arbetsboken finns också som digitalt IST-material för interaktiv skrivtavla som hjälp för läraren vid genomgångar.

Läxbok

Till varje kapitel i läseboken finns en sida i läxboken. Eleven utvärderar sin läsning och föräldern återkopplar. Därefter följer uppgifter om innehållet i texten att lösa hemma. Längst bak i läsboken finns plats för att dokumentera andra böcker som barnet läst under året.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen inleds med en artikel om bedömning skriven av Barbro Westlund. Därefter följer en lättanvänd handledning med metodiska tips till kapitlen i läseböckerna och arbetsboken. Lärarhandledningen avslutas med kopieringsunderlag som bl.a. innehåller arbetsblad som förenklar individualiseringen i klassrummet.

ABC-klubben fortsätter på webben!

Kostnadsfritt extramaterial

ABC-klubben fortsätter på webben! I extramaterialet finns bl.a. webbövningar på moment från arbetsböckerna, tips och material från andra lärare och information om läs- och skrivinlärning för föräldrar.

Digitalböcker och läromedel för interaktiv skrivtavla

Alla ABC-klubbens läseböcker (utom de på andra språk än svenska) finns i digital version med inläst text. Arbetsboken för interaktiv skrivtavla är redskapet för dig som lärare att använda vid genomgångar i klassrummet. Bilder och övningar från lärarhandledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever vara delaktiga.

Lär i skolan – öva hemma!

I ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android tränas bokstavsljud och ordavkodning. Bilderna och en del av övningarna känner barnen igen från arbetsboken Den magiska kulan, men apparna passar även de barn som inte känner till ABC-klubben tidigare. De är tänkta att kunna användas i hemmen, men fungerar också bra som kompletterande extra övningar i skolan. Apparna köper du och laddar ner via App Store och Google Play. Alla fem finns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

ABC-klubben för språkstödjande undervisning

Kompletterande lärarhandledningar för språkstödjande undervisning

De språkstödjande lärarhandledningarna kompletterar de ordinarie lärarhandledningarna till Diamantjakten åk 2 och Nyckeln till skatten åk 3. De underlättar klasslärarens och modersmålslärarens arbete med att inkludera andraspråkseleverna i klassens gemensamma undervisning.

Till varje kapitel i läseboken finns kopieringsblad med ord och  ordförklaringar, sekvensbilder med textkort att använda då kapitlet ska återberättas samt ytterligare arbetsblad för det språkstödjande arbetet. I materialet ingår även särskilda läxblad tänkta för den grupp elever som ännu inte lärt sig läsa.

Den magiska kulan på flera språk

Läseboken Den magiska kulan B finns översatt till kurdiska, arabiska och somaliska. Böckerna är tänkta att användas i  modersmålsundervisningen, men kan också skickas hem av klassläraren för att underlätta för föräldrarna vid läsningen av läsläxan.

ABC-klubben på Facebook

Välkommen till ABC-klubben på Facebook, ett forum för dig som använder ABC-klubben. Gruppen är en sluten grupp, ansök om att få gå med.

Besök ABC-klubben på Facebook!

ABC-klubben på Instagram

Följ även ABC-klubben på Instagram för att få inspiration, du hittar oss under profilen @abcklubbennok.

Besök ABC-klubben på Instagram!

ABC-klubben Övrigt

Till ABC-klubben finns en mängd övrigt material såsom ABC-klubbens läggspel, läsdagbok, väggalfabet, hängen m.m.

Läs mer

ABC-klubben julbok

Högläsningsboken 24 dagar till jul består av 24 kapitel att läsa inför julen. Berättelsen utspelar sig i samma värld som ABC-klubbens läseböcker och passar att läsa högt i december månad i åk 1-3. Boken berör de känslor vi förknippar med julen, som glädje, förväntan, gemenskap, kärlek – men också ensamhet, sorg och ett visst vemod.

Läs mer