ABC-klubben åk 3

Nyckeln till skatten

Digital lärresurs Sv. som andraspråk Svenska
1-3 Förberedelseklass

ABC-klubben är ett läromedel i svenska för FK–åk 3. Läromedlet bygger på vetenskaplig grund, har tydlig progression och ger stora möjligheter till individualisering.


Tryckta läromedel

ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok
Utgivningsdatum 2013-05-07
112 Sidor
ISBN 9789127428706
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Lärarhandledning ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Lärarhandledning
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Lärarhandledning
Utgivningsdatum 2013-08-21
150 Sidor
ISBN 9789127428720
Specialbindning
Provläs
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A
Utgivningsdatum 2013-02-08
176 Sidor
ISBN 9789127428683
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Kurdiska ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Kurdiska
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Kurdiska Nyhet
Utgivningsdatum 2019-05-09
176 Sidor
ISBN 9789127454866
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B
Utgivningsdatum 2013-02-08
176 Sidor
ISBN 9789127428690
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok På väg ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok På väg
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok På väg
Utgivningsdatum 2017-05-22
176 Sidor
ISBN 9789127449053
Inbunden
Provläs
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läxbok (5-pack) ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läxbok (5-pack)
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läxbok (5-pack)
Utgivningsdatum 2013-04-02
32 Sidor
ISBN 9789127428713
Häftad
Provläs
ABC-klubben åk 3, Kompletterande Lh för språkstöd ABC-klubben åk 3, Kompletterande Lh för språkstöd
ABC-klubben åk 3, Kompletterande Lh för språkstöd
Utgivningsdatum 2018-02-06
160 Sidor
ISBN 9789127451575
Provläs

Digitala läromedel

ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok IST Lärarmaterial ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok IST Lärarmaterial
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Arbetsbok IST Lärarmaterial
Utgivningsdatum 2014-09-15
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127437623
Onlineprodukt
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Digital ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Digital
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A Digital
Utgivningsdatum 2014-04-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436886
Onlineprodukt
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B Digital ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B Digital
ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok B Digital
Utgivningsdatum 2014-04-07
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436893
Onlineprodukt
ABC-klubben åk 3, Läsebok På väg Digital ABC-klubben åk 3, Läsebok På väg Digital
ABC-klubben åk 3, Läsebok På väg Digital
Utgivningsdatum 2017-06-15
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127449060
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

ABC-klubben åk 3

Visa alla produkter (12 st)

Om ABC-klubben för åk 3 - Nyckeln till skatten

I materialet ingår läseböcker i olika nivåer för att ge en sammanhållen läsupplevelse för hela klassen. Det finns arbetsbok, läxbok och lärarhandledning. Läseböckerna finns också i digitalt format med intalat ljud. Arbetsboken finns även tillgänglig för interaktiv skrivtavla - visa boken via projektor eller smartboard för samtal och genomgångar. Digitalböckerna och IST-materialen säljs som abonnemang här på webbsidan.

Det här är den spännande berättelsen för åk 3!

I årskurs 3 får Asta, Bea och Cesar nys om en försvunnen guldskatt från Vikingatiden. Det sägs att någon ur släkten Kummelstjärna hittade skatten på 1500-talet, men ingen vet säkert. Släkten är utdöd och ingen skatt har synts till. Olika spår leder ABC-klubben allt närmare ett svar på gåtan. Men det är fler än dem som är ute efter skatten. Boken är en fristående fortsättning på de tidigare berättelserna om ABC-klubben.

Läsebok A, B och På väg

Läseboken finns i tre versioner. Böckerna innehåller samma berättelse, men A-boken har inte lika mycket text som B-boken. Den blå På väg-boken har minst textmängd och ökat bildstöd. Alla kapitel börjar och slutar på samma sidor i de olika versionerna.

Arbetsbok

I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning och skrivning. Arbetet utgår från texten i läseböckerna. Den gemensamma läsupplevelsen lockar till diskussioner och därefter arbetar eleverna både enskilt och i grupp med läsförståelse- och skrivuppgifter. Inom språkläremomenten arbetar eleverna på djupet med olika läsförståelsestrategier samt övar stavning, ordbildning, meningsbyggnad m.m. Arbetsboken är vändbar och bakifrån får eleverna träna på att själv skriva de typer av texter de mött i läseboken.

Arbetsboken finns också som digitalt IST-material för interaktiv skrivtavla som hjälp för läraren vid genomgångar.

Läxbok

Till varje kapitel i läseboken finns en sida i läxboken. Eleven utvärderar sin läsning och föräldern återkopplar. Därefter följer uppgifter om innehållet i texten att lösa hemma. Längst bak i läsboken finns plats för att dokumentera andra böcker som barnet läst under året.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen inleds med en artikel om bedömning skriven av Barbro Westlund. Därefter följer en lättanvänd handledning med metodiska tips till kapitlen i läseböckerna och arbetsboken. Lärarhandledningen avslutas med kopieringsunderlag som bl.a. innehåller arbetsblad som förenklar individualiseringen i klassrummet.

ABC-klubben fortsätter på webben!

Kostnadsfritt extramaterial

ABC-klubben fortsätter på webben! I extramaterialet finns bl.a. webbövningar på moment från arbetsböckerna, tips och material från andra lärare och information om läs- och skrivinlärning för föräldrar.

Digitalböcker och läromedel för interaktiv skrivtavla

Alla ABC-klubbens läseböcker (utom de på andra språk än svenska) finns i digital version med inläst text. Arbetsboken för interaktiv skrivtavla är redskapet för dig som lärare att använda vid genomgångar i klassrummet. Bilder och övningar från lärarhandledningen har gjorts interaktiva, så att ni kan laborera och låta alla elever vara delaktiga.

Lär i skolan – öva hemma!

I ABC-klubbens appar för iPhone, iPad och Android tränas bokstavsljud och ordavkodning. Bilderna och en del av övningarna känner barnen igen från arbetsboken Den magiska kulan, men apparna passar även de barn som inte känner till ABC-klubben tidigare. De är tänkta att kunna användas i hemmen, men fungerar också bra som kompletterande extra övningar i skolan. Apparna köper du och laddar ner via App Store och Google Play. Alla fem finns även att ladda ner som lite-versioner utan kostnad.

ABC-klubben för språkstödjande undervisning

Kompletterande lärarhandledningar för språkstödjande undervisning

De språkstödjande lärarhandledningarna kompletterar de ordinarie lärarhandledningarna till Diamantjakten åk 2 och Nyckeln till skatten åk 3. De underlättar klasslärarens och modersmålslärarens arbete med att inkludera andraspråkseleverna i klassens gemensamma undervisning.

Till varje kapitel i läseboken finns kopieringsblad med ord och  ordförklaringar, sekvensbilder med textkort att använda då kapitlet ska återberättas samt ytterligare arbetsblad för det språkstödjande arbetet. I materialet ingår även särskilda läxblad tänkta för den grupp elever som ännu inte lärt sig läsa.

Den magiska kulan på flera språk

Läseboken Den magiska kulan B finns översatt till kurdiska, arabiska och somaliska. Böckerna är tänkta att användas i  modersmålsundervisningen, men kan också skickas hem av klassläraren för att underlätta för föräldrarna vid läsningen av läsläxan.

ABC-klubben på Facebook

Välkommen till ABC-klubben på Facebook, ett forum för dig som använder ABC-klubben. Gruppen är en sluten grupp, ansök om att få gå med.

Besök ABC-klubben på Facebook!

ABC-klubben på Instagram

Följ även ABC-klubben på Instagram för att få inspiration, du hittar oss under profilen @abcklubbennok.

Besök ABC-klubben på Instagram!