Lyft fram matematiken

Resonemang, problemlösning och begrepp

Lärarlitteratur Matematik

Vad är matematik? Vilken matematik ska man synliggöra, och hur gör man detta? I denna bok får du vägledning i läroplanens matematikmål och de ges ett mer konkret innehåll.


Tryckta läromedel

Förskoleserien Lyft fram matematiken Förskoleserien Lyft fram matematiken
Förskoleserien Lyft fram matematiken
Utgivningsdatum 2016-10-27
84 Sidor
ISBN 9789127445512
Häftad
Provläs

Om Lyft fram matematiken

Barnen använder ofta matematik i sin lek och vardag, som när de till exempel ägnar sig åt sortering och undersökning av material. Men för dem är det inte alltid en medveten handling som de kan sätta ord på. Därför behöver du som pedagog vara nyfiken på och bli medveten om matematiken för att kunna lyfta fram den och utmana barnen.

I läroplanen för förskolan finns förskolans uppdrag i matematik med som fyra mål. I den här boken beskriver och tydliggör författarna dessa mål med praktiska exempel för att ge dem ett mer konkret innehåll. De vill inspirera och ge vägledning i hur du som pedagog med nyfikenhet och kunskap kan upptäcka matematiken och dess möjligheter till ett lustfyllt lärande. Boken kan även hjälpa arbetslaget att samtala om det matematiska arbete i förskolan genom förslag på diskussionsfrågor.