Anette de Ron

Lyft fram matematiken - Resonemang, problemlösning och begrepp

Vad är matematik? Vilken matematik ska man synliggöra, och hur gör man detta? I denna bok får du vägledning i läroplanens matematikmål och de ges ett mer konkret innehåll.

Läs mer