Lärarens guide till Bild

Teori, praktik, bedömning i åk 4-6

En handbok för bildläraren som undervisar i årskurs 4-6. I boken ligger fokus på de förmågor som eleverna ska utveckla i ämnet samt de teoretiska momenten som ingår i det centrala innehållet för årskurs 4-6

Tryckta läromedel

Lärarens guide till Bild
Specialbindning 160 sidor. 2017-08-09. ISBN 9789127447707
425 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Lärarens guide till Bild

I den här boken får du som är lärare i bild en grundlig genomgång av de teoretiska momenten i undervisningen. I handboken finns ett antal modellektioner där eleverna får träna på att ge omdömen, resonera, presentera och formulera handlingsalternativ. Därefter följer förslag på  två arbetsområden som är tematiska och ämnesövergripande. Du får även stöd i bedömningen av elevernas förmågor, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk 6. I boken finns det kopieringsunderlag på bedömningsmatriser samt övningar och uppgifter till eleverna. Via en unik kod på omslagets insida kommer du åt alla kopieringsunderlag som finns i boken om du vill visa dessa på digital storbild.

Digitalt extramaterial

Eleverna har även tillgång till digitala övningar som ligger gratis under Mina sidor.

Författaren

Matilda Åhall arbetar som bildlärare på en grundskola i Mölndal. Hon har varit med i arbetet med att ta fram Skolverkets bedömningsstöd i bild för åk 6.

En bok i PREST-serien

I PREST-serien ingår lärarhandledningar i de praktiska estetiska ämnena för årskurs 4-6. Handledningarna ger en omfattande genomgång av de teoretiska momenten inom respektive ämne. Du som lärare får förslag på hur du i undervisningen kan arbeta med det teoretiska innehållet inom ämnet samt ger tips och upplägg på hur du kan koppla teori till de praktiska delarna. Du får även stöd i bedömningen av elevernas förmågor, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i årskurs 6.