Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lärarens guide till Bild åk 4-6

Teori, praktik, bedömning i åk 4-6

I den här handledningen får du som är bildlärare en grundlig genomgång av kursplanen i bild i Lgr 22. Bildämnets kompetenser, förmågor och centrala begrepp förklaras och boken ger förslag på hur du som lärare kan planera, genomföra och utvärdera din undervisning.

Läs mer...
Lärarens guide till Bild åk 4 - 6, andra upplagan Lärarens guide till Bild åk 4 - 6, andra upplagan
Lärarens guide till Bild åk 4 - 6, andra upplagan
kommande

Lärarens guide till Bild åk 4 - 6, andra upplagan

Utkommer 22 augusti 2022

Isbn
9789127461550
Sidantal
212
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Lärarens guide till Bild

I lärarhandledningen finns ett antal modellektioner där eleverna får utveckla sina förmågor i bild, både när det gäller analytiskt tänkande och praktiskt skapande. Därefter följer två tematiska arbetsområden som ger goda förutsättningar till att arbeta ämnesintegrerat.

Du får även stöd i hur du kan jobba med formativ och summativ bedömning, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk 6. I boken finns kopieringsunderlag av bedömningsmatriser, begreppsförklaringar och övningar och uppgifter till eleverna. Via en unik kod på omslagets insida kommer du åt alla kopieringsunderlag som finns i boken om du vill dela dem digitalt, skriva ut, eller visa dem på storbild i klassrummet.

Du når alla bokens kopieringsunderlag i digital version via en inloggning till en lärarwebb. Lärarwebben gäller i 365 dagar.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till bild fortsätter på webben på nok.se. I extramaterialet finns kostnadsfria elevövningar.

I lärarhandledningen finns ett antal modellektioner där eleverna får utveckla sina förmågor i bild, både när det gäller analytiskt tänkande och praktiskt skapande. Därefter följer två tematiska arbetsområden som ger goda förutsättningar till att arbeta ämnesintegrerat.

Du får även stöd i hur du kan jobba med formativ och summativ bedömning, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk 6. I boken finns kopieringsunderlag av bedömningsmatriser, begreppsförklaringar och övningar och uppgifter till eleverna. Via en unik kod på omslagets insida kommer du åt alla kopieringsunderlag som finns i boken om du vill dela dem digitalt, skriva ut, eller visa dem på storbild i klassrummet.

Du når alla bokens kopieringsunderlag i digital version via en inloggning till en lärarwebb. Lärarwebben gäller i 365 dagar.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till bild fortsätter på webben på nok.se. I extramaterialet finns kostnadsfria elevövningar.