Lärarens guide till Bild

Teori, praktik, bedömning i åk 4-6

Bild Lärarlitteratur
4-6

En handbok för bildläraren som undervisar i årskurs 4-6. I boken ligger fokus på de förmågor som eleverna ska utveckla i ämnet samt de teoretiska momenten som ingår i det centrala innehållet för årskurs 4-6


Tryckta läromedel

Lärarens guide till Bild Lärarens guide till Bild
Lärarens guide till Bild
Utgivningsdatum 2017-08-09
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127447707
Specialbindning
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till Bild - teori, praktik, bedömning

Om Lärarens guide till Bild

I den här boken får du som är lärare i bild en grundlig genomgång av de teoretiska momenten i undervisningen. I handboken finns ett antal modellektioner där eleverna får träna på att ge omdömen, resonera, presentera och formulera handlingsalternativ. Därefter följer förslag på  två arbetsområden som är tematiska och ämnesövergripande. Du får även stöd i bedömningen av elevernas förmågor, vilket ger en bra grund att stå på inför betygssättningen i åk 6. I boken finns det kopieringsunderlag på bedömningsmatriser samt övningar och uppgifter till eleverna. Via en unik kod på omslagets insida kommer du åt alla kopieringsunderlag som finns i boken om du vill visa dessa på digital storbild.

Kostnadsfritt extramaterial

Lärarens guide till bild fortsätter på webben! I extramaterialet finns kostnadsfritt extramaterial med elevövningar. För läraren finns bokens kopieringsunderlag i digital version.