Matilda Åhall

Jag heter Matilda Åhall och är författare till Läraren Guide till Bild – teori, praktik, bedömning. Vanligtvis är jag bildlärare på Fässbergsskolan i Mölndal där jag försöker skapa världens bästa bildundervisning tillsammans med mina kollegor. Idag är visuell kommunikation en nyckelkompetens i samhället och där har bildämnet ett stort ansvar i att utbilda för samtid och framtid. Jag har försökt skriva den bok som jag hade velat ha när jag ramlade ur lärarutbildningen för 16 år sedan, men också en bok som jag har nytta av idag. 

Lärarens guide till Bild - teori, praktik, bedömning

En handbok för bildläraren som undervisar i årskurs 4-6. I boken ligger fokus på de förmågor som eleverna ska utveckla i ämnet samt de teoretiska momenten som ingår i det centrala innehållet för årskurs 4-6

Mer info