Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Hållbar utveckling

Att lära för livet och framtiden

Vad är hållbar utveckling och vad innebär det för förskolan?

Läs mer...
Förskoleserien Hållbar utveckling Förskoleserien Hållbar utveckling
Förskoleserien Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Utkom 15 juni 2021

ISBN
9789127460102
Typ
Häftad
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Hållbar utveckling

Författarnas vision med boken är att ge både barn i förskolan och deras pedagoger rika förutsättningar för att lära sig mer om hållbar utveckling och att arbeta med naturvetenskap och teknik i den dagliga verksamheten. Boken redogör för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och arbetet utgår från de globala målen utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. I boken lyfts både teori och praktik kring hållbarhetsfrågor och den är tänkt att bidra till kunskap om, inspiration till och glädje för detta viktiga arbete. Genomgående finns frågor att diskutera i arbetslaget.  

"Förskolans läroplan lyfter fram hur viktigt det är för våra kommande generationer, våra yngsta samhällsmedborgare, att ha med sig en värdegrundad kunskap redan tidigt i livet. Barnen ska ta över en värld som ska vara hållbar, även för deras efterkommande. Vi vuxna är barnens framtidsförutsättare och det ingår i vårt uppdrag att synliggöra och medvetandegöra vad hållbar utveckling innebär för dem och för människan i ett större perspektiv."
Lise-Lott Fjell och Erica Strand

Författarnas vision med boken är att ge både barn i förskolan och deras pedagoger rika förutsättningar för att lära sig mer om hållbar utveckling och att arbeta med naturvetenskap och teknik i den dagliga verksamheten. Boken redogör för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och arbetet utgår från de globala målen utifrån ett naturvetenskapligt arbetssätt. I boken lyfts både teori och praktik kring hållbarhetsfrågor och den är tänkt att bidra till kunskap om, inspiration till och glädje för detta viktiga arbete. Genomgående finns frågor att diskutera i arbetslaget.  

"Förskolans läroplan lyfter fram hur viktigt det är för våra kommande generationer, våra yngsta samhällsmedborgare, att ha med sig en värdegrundad kunskap redan tidigt i livet. Barnen ska ta över en värld som ska vara hållbar, även för deras efterkommande. Vi vuxna är barnens framtidsförutsättare och det ingår i vårt uppdrag att synliggöra och medvetandegöra vad hållbar utveckling innebär för dem och för människan i ett större perspektiv."
Lise-Lott Fjell och Erica Strand

Författarna är förskollärare och utbildade naturvetenskap- och teknikutvecklare med många års arbete inom förskolan. Erica Strand arbetar för närvarande som rektor i Stenungsund och Lise-Lott Fjell som förskollärare i Uddevalla. Båda författarna är aktiva som ordinarie ledamöter inom Omep Sverige.

Författarna är förskollärare och utbildade naturvetenskap- och teknikutvecklare med många års arbete inom förskolan. Erica Strand arbetar för närvarande som rektor i Stenungsund och Lise-Lott Fjell som förskollärare i Uddevalla. Båda författarna är aktiva som ordinarie ledamöter inom Omep Sverige.

Bokens syfte är att tydliggöra hur det går att arbeta med hållbar utveckling på förskolan. Entusiasm och engagemang präglar texten som ger ett utmärkt underlag för ett kollegialt utvecklingsarbete. Helhetsbetyg 5. Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 16, 2021

Förord av Ingrid Pramling Samuelsson

Jag är glad att få vara den som läser det här manuset innan boken går i tryck och skriva detta förord. Jag lärde känna Erica och Lise-Lott år 2015, när Världsorganisationen OMEP hade sin årliga konferens i Washington D.C. Där presenterade de sitt arbete med hållbarhet i förskolan – ett tema som denna organisation arbetar globalt med. Erica och Lise-Lott har sedan dess varit aktiva ambassadörer för hållbarhetsfrågor på hemmaplan.

Det som är utmärkande för denna bok är inte bara att den kommer precis i rätt tid, när den reviderade läroplanen för förskolan har lyft fram hållbarhetsfrågor som den tydligaste skillnaden från tidigare läroplaner. Det jag tycker är mest framträdande för denna bok är att den är skriven av professionen – två entusiastiska förskollärare – och handlar om deras egen praktik i förskolan under många år. Något som jag också gillar specifikt är beskrivningen av egna projektarbeten, som följs avmånga och relevanta frågor som förskolans personal kan diskutera i sin kompetensutveckling för en mer hållbar förskola, och för barns lärande om hållbarhet. Boken inleds med att koppla ihop kvalitet med att utveckla en teoretisk grund för arbetet i förskolan relaterat till det specifika innehållet om hållbarhet, som kretsar runt de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Många av de egna projekten som författarna arbetat med tillsammans med barn går att kategorisera in i någon av dessa dimensioner. Men även barns egna funderingar tar plats i arbetet och diskussioner om FN:s globala mål och vad dessa betyder för förskolans arbete lyfts fram.

Att båda författarna har en bakgrund i naturvetenskap och teknik blir synligt när de tar upp frågor om att lösa problem relaterat till hållbarhet och vilken hjälp man kan få av teknik. Det jag personligen gillar bäst är kulturarvsprojektet, som är i samarbete med kulturarvsföreningar och ett museum. Där blir barns tankar och idéer tydliga och som vuxen får man sig en funderare över vad som är ”förr i tiden” för förskolebarn. I projektet kan man lätt göra alla tre hållbarhetsdimensionerna synliga – något som är ambitionen med arbetet. Men som sagt: styrkan med denna bok är att det är gjord av professionen – för professionen!

Ingrid Pramling Samuelsson,
senior professor vid Göteborgs universitet

Förskoleserien

Förskoleserien inspirerar dig till nya arbetssätt och metoder i det dagliga arbetet på förskolan.
Utforska Förskoleserien