Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Barns rättigheter

- förskolans uppdrag och ansvar

Barnkonventionen antogs som lag i Sverige 2020. Med det har vikten av att ha ett barnrättsperspektiv i alla processer på förskolan blivit allt viktigare! 

Läs mer...
Förskoleserien Barns rättigheter Förskoleserien Barns rättigheter
Förskoleserien Barns rättigheter

Förskoleserien Barns rättigheter

ISBN 9789127461307
Utkom 21 oktober 2022
ISBN
9789127461307
Typ
Häftad
Sidantal
144
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Barns rättigheter - förskolans uppdrag och ansvar

Att skapa förutsättningar för varje enskilt barn att utvecklas och lära är förskolans främsta uppgift. Barnets bästa behöver därför vara utgångspunkt i barnsynen och utbildningen behöver utgå från det perspektivet. Trots att barn har egna rättigheter enligt lag vilar ändå deras möjligheter att få tillgång till alla sina rättigheter i de vuxnas händer. Barn i förskoleåldern har små chanser att på egen hand kräva att få sina rättigheter tillgodosedda. Förskolan har ett särskilt ansvar för att säkerställa att barn får tillgång till sina rättigheter.

I Barns rättigheter får du exempel ur vardagen på hur förskolan kan arbeta praktiskt för att säkerställa att barnets bästa är i fokus. Du får stöd för hur ni kan tänka inför barnkonsekvensanalyser, hur ni ska förhålla er till kränkningar och orosanmälan och hur ni undervisar barnen om deras rättigheter. Boken kan användas att ge alla som arbetar på förskolan en gemensam förståelse och praktiska verktyg för att garantera barn deras rättigheter. I boken finns genomgående praktiska exempel och frågor för diskussion i arbetslaget. Till boken finns också underlag att ladda ner och använda i arbetet på förskolan.

Att skapa förutsättningar för varje enskilt barn att utvecklas och lära är förskolans främsta uppgift. Barnets bästa behöver därför vara utgångspunkt i barnsynen och utbildningen behöver utgå från det perspektivet. Trots att barn har egna rättigheter enligt lag vilar ändå deras möjligheter att få tillgång till alla sina rättigheter i de vuxnas händer. Barn i förskoleåldern har små chanser att på egen hand kräva att få sina rättigheter tillgodosedda. Förskolan har ett särskilt ansvar för att säkerställa att barn får tillgång till sina rättigheter.

I Barns rättigheter får du exempel ur vardagen på hur förskolan kan arbeta praktiskt för att säkerställa att barnets bästa är i fokus. Du får stöd för hur ni kan tänka inför barnkonsekvensanalyser, hur ni ska förhålla er till kränkningar och orosanmälan och hur ni undervisar barnen om deras rättigheter. Boken kan användas att ge alla som arbetar på förskolan en gemensam förståelse och praktiska verktyg för att garantera barn deras rättigheter. I boken finns genomgående praktiska exempel och frågor för diskussion i arbetslaget. Till boken finns också underlag att ladda ner och använda i arbetet på förskolan.

Studiehandledning

Till boken finns en handledning som är tänkt som utgångspunkt för att genom samtal och praktiska övningar få en fördjupad insikt kring bokens innehåll. Du kan ladda ner studiehandledningen kostnadsfritt här

Evelina Weckström och Maria Klasson har också skrivit boken En likvärdig förskola.  

Studiehandledning

Till boken finns en handledning som är tänkt som utgångspunkt för att genom samtal och praktiska övningar få en fördjupad insikt kring bokens innehåll. Du kan ladda ner studiehandledningen kostnadsfritt här

Evelina Weckström och Maria Klasson har också skrivit boken En likvärdig förskola.  

Vår förhoppning är att boken bidrar till att ni som är verksamma i förskolan får fördjupad kunskap om, och praktiska verktyg för, att arbeta med barns rättigheter i vardagen. Det finns få yrken som kan ha lika stor vikt för samhällets utveckling och enskilda individers utveckling och hälsa som att vara pedagog. Maria Klasson, Evelina Weckström, Jenny Wilmenius
Boken väcker många tankar och det finns flera intressanta diskussionsfrågor i varje kapitel; ett perfekt upplägg för en studiecirkel på förskolan. Marianne Ericson, BTJ-häftet nr 24, 2022

Maria Klasson är förskollärare, ateljerista och rektor. Maria har tidigare arbetat med tillsyn av fristående förskolor och arbetar nu som utredare inom skolfrågor.

Jenny Wilmenius är förskollärare och arbetar med tillsyn av fristående förskolor. Jenny har en masterexamen i mänskliga rättigheter och föreläser för förskolor om barns rättigheter.

Evelina Weckström är förskollärare, ateljerista och rektor. Evelina driver Instagramkontot ”Inspirerande lärmiljöer” och arbetar nu som biträdande rektor.

Andra intressanta titlar