Maria Klasson

Maria Klasson är förskollärare, ateljerista och före detta förskolechef. Hon arbetar nu med tillsyn av fristående verksamheter i Huddinge kommun.

En likvärdig förskola

Likvärdighet – vad är det och vad innebär det för barnen? Vilka komponenter bör finnas i förskolan för att vi ska ha förutsättningar att skapa likvärdighet?

Läs mer