Evelina Weckström

Evelina Weckström är förskollärare och ateljerista och arbetar som biträdande förskolechef i Huddinge kommun.

En likvärdig förskola

Likvärdighet – vad är det och vad innebär det för barnen? Vilka komponenter bör finnas i förskolan för att vi ska ha förutsättningar att skapa likvärdighet?

Läs mer