Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap

Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande och ingår i den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK. Boken kan med fördel även läsas av den som är allmänt intresserad av utbildningsvetenskapens teorier och metoder och ta del av dess mångfald.

Läs mer...
Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap
Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap

Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap

ISBN 9789127827394
Utkom 20 september 2021
ISBN
9789127827394
Typ
Inbunden
Sidantal
352
Du har nått den maximala köpsumman.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av den som är allmänt intresserad av utbildningsvetenskapens teorier och metoder och ta del av dess mångfald. Boken täcker in centrala delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan och belyser frågor såsom:

  • Vad är kunskap och vetenskap samt vad innebär olika teorier och metoder i forskning om utbildning?
  • Hur organiseras utbildningsvetenskaplig forskning?
  • Hur förhåller sig teori till tillämpning inom utbildningsvetenskap?
  • Hur bedrivs forskning med kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder inom olika utbildningsvetenskapliga forskningsfält?
  • Hur kan forskning användas som vetenskaplig grund i läraryrket?


Med goda exempel på utbildningsvetenskaplig forskning, utifrån olika perspektiv, ger boken vägledning i hur forskning kan läsas kritiskt och konstruktivt. Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap ger blivande och verksamma lärare möjlighet att ta del av den senaste forskningen och därigenom bidra till en skola på vetenskaplig grund. 

Här hittar du bokens innehållsförteckning

Är du kursansvarig på högskola eller universitet? Beställ ett utvärderingsexemplar av Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk.

Kursboken Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap riktar sig i första hand till lärarstuderande, men kan även med fördel läsas av den som är allmänt intresserad av utbildningsvetenskapens teorier och metoder och ta del av dess mångfald. Boken täcker in centrala delar av den utbildningsvetenskapliga kärnan och belyser frågor såsom:

  • Vad är kunskap och vetenskap samt vad innebär olika teorier och metoder i forskning om utbildning?
  • Hur organiseras utbildningsvetenskaplig forskning?
  • Hur förhåller sig teori till tillämpning inom utbildningsvetenskap?
  • Hur bedrivs forskning med kvalitativa, kvantitativa och mixade metoder inom olika utbildningsvetenskapliga forskningsfält?
  • Hur kan forskning användas som vetenskaplig grund i läraryrket?


Med goda exempel på utbildningsvetenskaplig forskning, utifrån olika perspektiv, ger boken vägledning i hur forskning kan läsas kritiskt och konstruktivt. Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap ger blivande och verksamma lärare möjlighet att ta del av den senaste forskningen och därigenom bidra till en skola på vetenskaplig grund. 

Här hittar du bokens innehållsförteckning

Är du kursansvarig på högskola eller universitet? Beställ ett utvärderingsexemplar av Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap.

Vetenskapsteori och forskningsmetoder i utbildningsvetenskap är en grundläggande, bred och mycket förtjänstfull bok inom ämnet. Yrla Dentén, BTJ-häftet nr 24, 2021

Andra intressanta titlar