Heureka! Kurs 1 och 2 Basåret

Fysik
GY VUX

Heureka Fysik 1 och 2 Basåret är ett nytt läromedel som är anpassat för de naturvetenskapliga och tekniska basåren.


Tryckta läromedel

Heureka Fysik 1 och 2 Basåret Teoribok Heureka Fysik 1 och 2 Basåret Teoribok
Heureka Fysik 1 och 2 Basåret Teoribok
Utgivningsdatum 2016-08-08
560 Sidor
ISBN 9789127447103
Häftad
Provläs
Heureka Fysik 1 och 2 Basåret Övningsbok Heureka Fysik 1 och 2 Basåret Övningsbok
Heureka Fysik 1 och 2 Basåret Övningsbok
Utgivningsdatum 2016-08-09
200 Sidor
ISBN 9789127447110
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Heureka! Basåret

Om Heureka! Kurs 1 och 2 Basåret

Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. 

Heureka Fysik 1 och 2 Basåret är anpassat för de naturvetenskapliga och tekniska basåren. Det består av en teoribok och en övningsbok och innehåller allt material från Heureka Fysik 1 och Heureka Fysik 2. Dessutom innehåller det efterfrågat fördjupande material inom områden som rörelsemängd, växelströmskretsar och relativitetsteori och ger därmed möjlighet till ytterligare förberedelse inför högre studier i fysik. 

Teoribok

* Pedagogiskt utformade texter och figurer
* Kontrolluppgifter som hjälper eleven att bearbeta texten samt utmanande
* Tänk till!-uppgifter
* Gott om lösta exempel
* Sammanfattningar till varje kapitel

Övningsbok

* Övningar till varje kapitel
* Ledtrådar, lösningar och facit till övningarna