Heureka! Kurs 1 och 2 Basåret

Heureka Fysik 1 och 2 Basåret är ett nytt läromedel som är anpassat för de naturvetenskapliga och tekniska basåren.

Tryckta läromedel

Heureka Fysik 1 och 2 Basåret Teoribok
Häftad 560 sidor. 2016-08-08. ISBN 9789127447103
589 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Heureka Fysik 1 och 2 Basåret Övningsbok
Häftad 200 sidor. 2016-08-09. ISBN 9789127447110
349 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Heureka

Om Heureka! Kurs 1 och 2 Basåret

Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar, historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. 

Heureka Fysik 1 och 2 Basåret är anpassat för de naturvetenskapliga och tekniska basåren. Det består av en teoribok och en övningsbok och innehåller allt material från Heureka Fysik 1 och Heureka Fysik 2. Dessutom innehåller det efterfrågat fördjupande material inom områden som rörelsemängd, växelströmskretsar och relativitetsteori och ger därmed möjlighet till ytterligare förberedelse inför högre studier i fysik. 

Teoribok

* Pedagogiskt utformade texter och figurer
* Kontrolluppgifter som hjälper eleven att bearbeta texten samt utmanande
* Tänk till!-uppgifter
* Gott om lösta exempel
* Sammanfattningar till varje kapitel

Övningsbok

* Övningar till varje kapitel
* Ledtrådar, lösningar och facit till övningarna