Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Säker läkemedelsberäkning

Dos, styrka, mängd

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering. 

Läs mer...
Säker läkemedelsberäkning Säker läkemedelsberäkning
Säker läkemedelsberäkning

Säker läkemedelsberäkning

Utkom 20 augusti 2015

Isbn
9789127140967
Licenstid
3 år
Typ
Häftad
Sidantal
228
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering.

Centrala teman i boken är:

  • begreppen dos, styrka och mängd som pedagogisk modell

  • egenkontroll av beräkningar

  • beräkningar som utgår ifrån alla olika läkemedelsformer.

Vid köp av boken ges tillgång till extramaterial i form av filmade föreläsningar och powerpointbilder för undervisning.

Som komplement till boken finns mobilapplikationen Säker läkemedelsberäkning med över 1 000 räkneuppgifter och facit med vägledande stöd. I appen finns även möjlighet att genomföra flera självtest tills man känner sig säker på området. Appen finns att köpa via App Store eller Google play.

Säker läkemedelsberäkning är lämplig som kursbok för studenter vid sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet. Boken kan även användas som uppslagsbok och repetitionsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal som utför läkemedelsberäkningar.

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering.

Centrala teman i boken är:

  • begreppen dos, styrka och mängd som pedagogisk modell

  • egenkontroll av beräkningar

  • beräkningar som utgår ifrån alla olika läkemedelsformer.

Vid köp av boken ges tillgång till extramaterial i form av filmade föreläsningar och powerpointbilder för undervisning.

Som komplement till boken finns mobilapplikationen Säker läkemedelsberäkning med över 1 000 räkneuppgifter och facit med vägledande stöd. I appen finns även möjlighet att genomföra flera självtest tills man känner sig säker på området. Appen finns att köpa via App Store eller Google play.

Säker läkemedelsberäkning är lämplig som kursbok för studenter vid sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet. Boken kan även användas som uppslagsbok och repetitionsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal som utför läkemedelsberäkningar.

Säker läkemedelsberäkning