Säker läkemedelsberäkning

Dos, styrka, mängd

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering.

Tryckta utgåvor

Säker läkemedelsberäkning
Häftad 228 sidor. 2015-08-20. ISBN 9789127140967
Köp direkt via din återförsäljare

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering.

Centrala teman i boken är:

  • Begreppen dos, styrka och mängd som pedagogisk modell för beräkning

  • Egenkontroll av beräkningar

  • Beräkningar som utgår ifrån alla olika läkemedelsformer

Till boken hör mobilapplikationen Säker läkemedelsberäkning med 1 000 räkneuppgifter, facit och beskrivning av beräkningar. I appen finns även möjlighet att genomföra flera självtest tills man känner sig säker på området. Appen finns att köpa via App Store eller Google play.

Säker läkemedelsberäkning är lämplig som kursbok för studenter vid sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet. Boken kan även användas som uppslagsbok och repetitionsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal som utför läkemedelsberäkningar.

Säker läkemedelsberäkning