Säker läkemedelsberäkning

Dos, styrka, mängd

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering.


Tryckta utgåvor

Säker läkemedelsberäkning Säker läkemedelsberäkning
Säker läkemedelsberäkning
Utgivningsdatum 2015-08-20
Licenstid 3 år
ISBN 9789127140967
Häftad
Provläs

Läkemedelsberäkning är en betydelsefull del i sjuksköterskans dagliga arbete och kan få förödande konsekvenser för patienten om den inte utförs korrekt. Denna bok ger praktiska och beprövade redskap för att utföra säkra läkemedelsberäkningar genom att förena begreppsförståelse med räknefärdigheter och kritisk utvärdering.

Centrala teman i boken är:

  • begreppen dos, styrka och mängd som pedagogisk modell

  • egenkontroll av beräkningar

  • beräkningar som utgår ifrån alla olika läkemedelsformer.

Vid köp av boken ges tillgång till extramaterial i form av filmade föreläsningar och powerpointbilder för undervisning.

Som komplement till boken finns mobilapplikationen Säker läkemedelsberäkning med över 1 000 räkneuppgifter och facit med vägledande stöd. I appen finns även möjlighet att genomföra flera självtest tills man känner sig säker på området. Appen finns att köpa via App Store eller Google play.

Säker läkemedelsberäkning är lämplig som kursbok för studenter vid sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet. Boken kan även användas som uppslagsbok och repetitionsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal som utför läkemedelsberäkningar.

Säker läkemedelsberäkning