Lena Wiklund Gustin

Lena Wiklund Gustin är leg.sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård, leg psykoterapeut och handledare. Hon är doktor i hälsovetenskaper med inriktning mot vårdvetenskap och docent i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola och Åbo Akademi samt försteamanuens vid Högskolan i Narvik.