Christopher Germer

Christopher Germer är fil.dr, privatpraktiserande psykolog och mindfulnessinstruktör. Han undervisar även i psykiatri vid Harvard Medical School/Cambridge Health Alliance.

Mindful self-compassion

Självmedkänsla uppstår ur hjärtat av mindfulness. Tillsammans kan mindfulness och självmedkänsla skapa ett tillstånd av att vara i en varm, samhörig medveten närvaro.

Läs mer

Presskontakt

Sanna Wallin
Marknadsansvarig psykologi